Saloteam mukana kansainvälisyyteen tähtäävässä SaloTech-hankkeessa

Saloteam on liittynyt osaksi uutta kansainväliseen näkyvyyteen tähtäävää SaloTech-hanketta, jonka aloitustilaisuus järjestettiin Salossa tammikuun puolivälissä. SaloTech-hanketta vetää ohjelmapäällikkö Peter Soinu Yrityssalosta. SaloTech-hankkeessa on kyse verkostoitumisesta ja ICT-alan kehittämisestä Salon alueella. Hankkeen tavoitteena on päästä kokonaisuutena yhdeksi kiinnostavaksi teknologiayhteisöksi maailmalle. Salon kaupunki haluaa auttaa alueellaan toimivia ICT-alan yrityksiä tiiviimpään yhteistyöhön. Kun alan toimijat kootaan saman portaalin alle, on mahdollista lisätä yritysten löydettävyyttä ja kehittää liiketoimintamalleja uudella tavalla.

Verkostoitumisella uskotaan olevan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille positiivisia vaikutuksia. Saloteamin toimitusjohtaja Hannu Heinonen näkee hankkeen positiivisena kanavana markkinoida uudella tavalla. ”Pienten yritysten toiminnassa yhteistyö on tärkeää, koska vain tällä tavoin jokainen pystyy keskittymään omaan osaamiseensa”, Heinonen arvioi.