Saloteamissa selvitettiin pikamallinnuksen mahdollisuuksia


Saloteamissa on tehty selvitys pikamallinnuslaitteella valmistettavien osien soveltuvuudesta yrityksen tuotteisiin. Selvityksen Saloteamissa toteutti syksyllä 2012 opinnäytetyönään Turun ammattikorkeakoulusta tuotantotalouden insinööriksi valmistunut Pekka Heinonen. Selvityksen tavoitteena oli ennen kaikkea perehtyä 3D-tulostusteknologian mahdollisuuksiin Saloteamin valmistustekniikoiden kehittämistä silmälläpitäen.

Pekka Heinosen tekemässä opinnäytetyössä selvitettiin, onko ns. 3D-tulostuksella eli materiaalia lisäävällä valmistustekniikalla mahdollista valmistaa riittävän tarkkoja kappaleita Saloteamin laitteisiin. Työssä arvioitiin lasersintrauksella valmistettuja kappaleita. Lasersintraus tarkoittaa kappaleen valmistamista jauheesta, joka kiinteytetään lasersäteen avulla. Kiinteyttäminen tapahtuu kerroksittain edellisen kerroksen päälle lasersäteen avulla. Lasersintrauksen lisäksi pikamallinnustekniikoita on myös muita riippuen valmistuksessa käytettävästä materiaalista. Esimerkiksi stereolitografiassa (SLA) puolestaan nestemäinen aine kovetetaan UV-valon avulla.

Pikamallinnus on valmistusmenetelmänä varsin uusi. Se on ollut olemassa jo 80-luvulla, mutta yleistyi vasta 2000-luvun puolella teknologioiden kehityttyä riittävälle tasolle. Pikamallinnuksessa on kyse siitä, että valmistettava kolmiulotteinen kappale tehdään kerroksittain. Tekniikkaa käytetään tällä hetkellä hahmomallien ja prototyyppien valmistukseen, mistä syystä Saloteam myös on kiinnostunut tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Uusi teknologia kiinnostaa

3D-tulostuksen hyödyt prototyyppien valmistamisessa saattavat tulevaisuudessa olla merkittäviä tuotannon tehostamisen kannalta. Tekniikan etuina ovat erityisesti lyhyt ohjelmointiaika sekä rajoittamattomat muotomahdollisuudet valmistettavissa kappaleissa. Toisaalta tekniikan haasteina tällä hetkellä ovat rakenteiden kestävyys sekä mittatarkkuus. Myös termi pikamallinnus antaa helposti tekniikasta väärän kuvan, sillä kappaleiden varsinainen valmistus voi viedä huomattavasti enemmän aikaa kuin CNC-koneistamalla valmistettaessa.

Tehtyjen selvitysten perusteella Saloteamin kannalta pikamallinnustekniikka ei tällä hetkellä ole käyttökelpoinen vaihtoehto, sillä 3D-tulostuslaitteilla valmistettujen osien mittatarkkuus ei ole riittävää. Lisäksi käytettävissä olevat materiaalit eivät sovellu Saloteamin tarpeisiin, sillä Saloteamin tuotteissa keskeisenä vaatimuksena ovat ESD-suojausominaisuudet.

Selvityksen toteuttanut Heinonen uskoo kuitenkin, että pikamallinnus on lähitulevaisuuden teknologia, jota myös Saloteamissa voidaan hyödyntää kappaleiden valmistukseen. Tekniikka on herättänyt runsaasti kiinnostusta eri puolilla maailmaa ja kehitystyötä tehdään sen ympärillä jatkuvasti. Tästä syystä Saloteam on halunnut olla mukana selvittämässä menetelmän etuja ja haasteita jo tässä vaiheessa, kun kehitystyö etenee jatkuvasti.