Yhteistyöstä kumppanuuteen

Saloteam ja konenäköön sekä optiseen mittaustekniikkaan erikoistunut OptoFidelity Oy aloittivat yhteistyön noin viisi vuotta sitten yhteisen asiakkuuden kautta. Viiden vuoden aikana yhteistyö on tiivistynyt ja nykyään OptoFidelity on yksi Saloteamin tärkeimmistä asiakkaista.

 OptoFidelityn osaaminen liittyy näytöllä varustettujen laitteiden testaukseen.

– Teemme heille hienomekaanisia laitteita, jotka ensisijaisesti on tarkoitettu tuotekehitys- ja laboratorioympäristöön. Se on tuonut meille uudenlaisia haasteita ja sitä kautta ymmärrämme paremmin heidän alaansa. Me taas olemme pyrkineet antamaan heille materiaali- ja mekaniikkatietämystä. Jo sinällään näiden kahden koulukunnan, ohjelmisto- ja mekaniikkamiesten, ajatusmaailmojen yhteensovittaminen on ollut mielenkiintoista, Saloteamin toimitusjohtaja Juha Hänninen sanoo.

OptoFidelityn kannalta on tärkeää, että Saloteamilla on mekaniikkaosaamisen lisäksi hyvä materiaalituntemus ja 3D-suunnittelupalvelu.

– Saloteam on meille mekaniikkasuunnittelun ja -valmistuksen asiantuntijana hyvä kumppani. Heillä on suunnitteluosaamista, johon yhdistyy meille tärkeä piensarjojen valmistus. On vahvuus, että nämä kaksi toimintoa ovat saman katon alla. Olemme hyödyntäneet heidän osaamistaan erityisesti hienomekaniikkasuunnittelussa, joka on meille tuntemattomampi osaamisalue, OptoFidelityn toimitusjohtaja Pertti Aimonenkorostaa.

Tiiviimpää yhteistyötä tulevaisuudessa

Molempien yrityksien yhteinen tahtotila on laajentaa yhteistyötä asiakkuudesta kumppanuudeksi.

– Tulevaisuudessa voimme tehdä tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi tuotannon testauslaitteiden osalta, niin että Saloteamin mekaniikkaosaaminen ja meidän osaamisemme mittaustekniikoiden ja testausjärjestelmien parissa yhdistettäisiin heti asiakasprojektin alkuvaiheessa, Aimonen miettii.

– Asiakkuutemme menevät tulevaisuudessa ristiin niin, että molemmat tarjoavat omaa erikoisosaamistaan toisen käyttöön. Voisi siis puhua kumppanuudesta. OptoFidelityn ja Saloteamin osaamiset täydentävät toinen toisiaan, siinä on laajemman yhteistyön juju, Juha Hänninen sanoo.

Yhteistyön laajentamista toteutetaan johdon sekä suunnittelijoiden yhteistyöllä.

– Tärkeää on, että molemmat yritykset pääsevät yhteistyön myötä keskittymään ydinosaamiseensa. On myös tärkeää, että sekä johto ja suunnittelijat keskustelevat keskenään. Näin katsomme asioita pidemmällä tähtäimellä, Aimonen jatkaa.

OptoFidelity Oy on konenäköön ja optiseen mittaustekniikkaan erikoistunut teknologiayritys, jonka ratkaisujen avulla lyhennetään asiakkaiden tuotekehitysprosessia.  Yrityksen mittausjärjestelmät on tarkoitettu muun muassa elektroniikkateollisuuden tuotekehitysyksiköille ja testauslaboratorioille. OptoFidelityn järjestelmillä testataan ja analysoidaan videokuvaa sekä erilaisia näyttöjen ominaisuuksia. Kotimarkkinoilla OptoFidelity toimittaa asiakaskohtaisia testaus- ja tiedonkeruujärjestelmiä sekä konenäköjärjestelmiä. www.optofidelity.com