Tomi kehittää tuotantoa tehokkaammaksi

Tuotannonkehitysinsinööri Tomi Pullinen tuli töihin Saloteamiin ensimmäisen kerran jo kesällä 2004. Nykyisessä työssään hän on toiminut lähes vuoden ja vastaa Saloteamissa tuotannonkehitysprojektin läpiviennistä.

– Työni kattaa yrityksen tuotannon ja tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisen. Tavoitteena on löytää uusia työtapoja ja menetelmiä, joilla tuotannon tehokkuutta saadaan nostettua. Lisäksi järjestelmää uudistetaan, jotta meillä on tarkempi näkemys työkuormasta ja vapaasta kapasiteetista, Tomi kertoo.

Tomin vetämässä kehitysprojektissa on saatu tuloksia koneistuskustannuksissa ja työtilanteen seurannassa.

– Projekti on edennyt tähän asti hyvin, olemme muun muassa saavuttaneet säästöjä koneistuskustannuksissa parantamalla tuotannossa käytettyjä työstöarvoja. Lisäksi tuotannonohjausjärjestelmässä on otettu käyttöön uusia ominaisuuksia, joiden avulla pystytään tarkemmin seuraamaan tuotannon kuormitustilannetta. Se taas helpottaa myynnin työtä, Tomi Pullinen sanoo.

Tomi Pullinen on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta, jossa hän opiskeli pääaineenaan tuotantotekniikkaa.

– Opintoni ja nykyinen toimenkuvani ovat hyvin lähellä toisiaan, ja olen päässyt hyödyntämään päivittäisessä työssäni monia yliopistossa oppimiani asioita.

Parhaaksi asiaksi työssään Tomi mainitsee sen monipuolisuuden.

– Parasta työssäni on ehdottomasti monipuolisuus, ja se että saan työskennellä itseäni kiinnostavien asioiden parissa. Lisäksi tässä oppii kokoajan jotain uutta.

Vapaa-ajallaan Tomi pelaa sulkapalloa ja viettää aikaa ystäviensä kanssa.