Saloteam räätälöi testausratkaisun Hella Lighting Finland Oy:lle

Ajoneuvoteollisuuden valojen ja elektroniikan toimituksiin erikoistunut Hella Lighting Finland Oy on valinnut yhteistyökumppanikseen Saloteamin. Saloteam on toimittanut Hellalle tuotanto- ja testilaitteita. Yrityksellä tuotteiden toiminnallinen testaaminen on tärkeä osa tuotantoprosessia.

Hella Lighting Finland etsi uutta tuotantolaitetoimittajaa, joka kykenee valmistamaan räätälöityjä ratkaisuja. ”Halusimme löytää yhteistyökumppanin, jonka osaaminen alallaan on vahvaa. Arvostamme myös hyvää yhteistyökykyä, koska tämäntyyppisiä projekteja tehdään tiiviisti yhdessä. Tärkeitä kriteereitä toimittajavalinnalle ovat toki myös läheisyys ja ammattimainen tuki niin tuotekehitysprojektin aikana kuin laitteen ollessa tuotantokäytössä. Meille jatkuvuus on tärkeää”, kertoo Hella Lighting Finland Oy:n tuotantoinsinööri Vesa Toivonen.

”Omassa liiketoiminnassamme on tärkeää, että asiakas on tyytyväinen. Tuotteidemme laadun pitää vastata arvostettua brändiämme. Saloteamin suunnittelemia testauslaitteita käytetään tuotannon loppuvaiheessa, jolloin varmistetaan, että tuotteen kokoonpano on oikein suoritettu ja laatu vastaa asetettuja kriteereitä”, Toivonen kuvailee.

”Saloteamin suunnittelemiin testauslaitteisiin on mahdollista lisätä erilaisia työkaluja, jolloin laitteen testauskohdetta voidaan vaihtaa. Sama testauslaite erilaisilla työkaluilla täydennettynä toimii noin kuuden eri tuotteen testauksessa. Laitteen muokattavuus on meidän kannaltamme kustannustehokasta ja kätevää”, Toivonen kertoo.

Saloteam vastasi tuotteen konseptoinnista, kehityksestä ja projektin toteutuksesta kokonaisuudessaan. Osaamista täydennettiin käyttämällä projektissa yhteistyökumppaneita ohjelmisto- ja sähkösuunnittelussa. Toimintamalli haluttiin pitää vahvasti asiakaslähtöisenä ja yhteistyö asiakkaan kanssa oli tiivistä koko projektin ajan.

”Tuotteesta tehtiin tarpeidemme mukainen. Olimme mukana alusta lähtien määrittelemässä tuotteen ominaisuuksia, ja lopputulos on kannaltamme toimiva. Arvostamme erityisesti Saloteamin palvelualttiutta ja joustavuutta”, Toivonen kiittelee.

Hella Lighting Finlandille toteutetussa projektissa asiakas sai räätälöidyn testausratkaisun, joka tukee myös tulevaisuuden tarpeita ja uusia tuotteita. Uusille tuotteille on jatkossa helppo tehdä tuotekohtaiset testausohjelmat ja käyttää samaa testilaitekonseptia hyväkseen.