Asiakaskyselyssä kiitettiin toimitusvarmuutta

Saloteam toteutti keväällä jälleen asiakaskyselyn, jotta toimintaa ja palveluja voidaan kehittää asiakkaiden kannalta hyödyllisellä tavalla. Kysely tehtiin nyt kolmatta kertaa. Edelliset kyselyt on toteutettu vuosina 2012 ja 2014. Kysely lähetettiin Saloteamin asiakasyritysten yhteyshenkilöille, ja vastaukset olivat varsin positiivissävytteisiä. 

-– Vastaajista suurimmalla osalla oli takanaan jo useiden vuosien yhteistyö Saloteamin kanssa, joten arviot perustuivat näin ollen useista eri projekteista saatuihin kokemuksiin. Yleisesti ottaen mielikuva Saloteamin palveluista ja toiminnasta on myönteinen. Erityisesti asiakkaamme kiittelivät toimitusvarmuutta, ammattimaisuutta ja joustavuutta. Tämä on meille merkki siitä, että kehitämme toimintaamme oikeaan suuntaan, kertoo myyntipäällikkö Visa Niinimäki Saloteamista.

Asiakkaat arvioivat Saloteamin palveluasenteen ja asiakaspalvelun olevan erinomaisella tai hyvällä tasolla. Ylipäätään palvelun taso koettiin monin tavoin korkeaksi.

– Haluamme jatkossakin panostaa palvelujen laatuun. Keskitymme myös siihen, miten voisimme entistä paremmin ymmärtää asiakkaidemme muuttuvia tarpeita, Niinimäki selventää.

Koneistuspalvelut kiinnostivat tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa toiveena oli, että Saloteam kehittää erilaisia koneistuspalveluja entisestään. Myös suunnittelua vaativat jigituotteet sekä muut laitteet herättivät kiinnostusta. 

– Yhteistyön kasvattamisen kannalta nopeuden lisääminen nähtiin merkityksellisenä. Tässä asiassa voimme aina tehdä kehitysaskeleita, Niinimäki pohtii.

Saloteam nähtiin kilpailijoihinsa nähden monin tavoin parempana. Eniten kiitosta saavutti yhteistyön helppous sekä tuotelaatu. Kommenteissa nostettiin myös esille esimerkiksi osaavaa henkilöstöä, tuotekehitystukea sekä tuotteiden mittatarkkuutta.

– Meille asiakaslupausten täyttäminen on tärkeää, ja niin se on näemmä asiakkaillemmekin. Haluamme olla tavoitettavissa ja toimia asiakkaan parhaaksi, Niinimäki summaa.