Saloteamin asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Keräämme säännöllisesti palautetta asiakkailtamme, jotta voimme kehittää toimintaamme. Tuorein asiakastyytyväisyyskyselymme toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa. Olemme kehittyneet monilla osa-alueilla vuoden 2016 tutkimuksen jälkeen. Esimerkiksi lähes 99 prosenttia vastanneista piti yhteistyötä kanssamme hyvänä, erinomaisena tai kiitettävänä. Vastaava luku vuonna 2016 oli 95 prosenttia.

Tutkimuksessa mitattiin asiakkaidemme kokemaa tyytyväisyyttä muun muassa kokoonpano- ja testauslaitteidemme ominaisuuksien, palvelun, laadun sekä tuoteominaisuuksien osalta. Kiitos kaikille vastanneille, palaute on arvokasta, jotta voimme palvella teitä mahdollisimman hyvin.

 Kuvio. Millaiseksi arvioit yhteistoimintasi Saloteamin kanssa kokonaisuudessaan?

Kokoonpano- ja testauslaitteiden ominaisuudet: Pitkä kokemus näkyy tyytyväisyytenä

Asiakkaamme arvostavat erityisesti kokoonpano- ja testauslaitteidemme soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa, toimintavarmuutta sekä turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Yli 27-vuotisen toimintamme aikana olemme toimittaneet noin 10 000 laitetta, ja niiden avulla on valmistettu ja testattu useita satoja miljoonia asiakkaidemme tuotteita. Pitkä kokemus näkyy, ja kaikki vastaajat pitivät kokoonpano- ja testauslaitteidemme soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa erinomaisena tai hyvänä.

Palveluominaisuudet: Hoidamme asiat luvatusti

Palvelun osalta asiakkaat kiittelevät hyvää asennettamme, nopeutta sekä osaamista asiakkaan tarpeiden ja tilanteen selvittämisessä. Tutkimuksen mukaan olemme hyviä myös lupaustemme pitämisessä. Asiakas saa saman katon alta sekä suunnittelun että valmistuksen eikä hänen tarvitse ostaa osaamista monesta paikasta.

Lähes kaikki vastaajat pitivät palveluasennettamme erinomaisena tai hyvänä. Noin 95 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö kanssamme on helpompaa kuin kilpailijoiden kanssa.

Kehityskohteeksi kirjasimme erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen innovoinnin ja tarjoamisen asiakkaalle. Tavoitteenamme on, voimme yhdessä ideoida jokaiselle asiakkaalle heille kokonaisuutena toimivimman toteutustavan.

Laatuominaisuudet: Mittatarkkaa ja virheetöntä

Asiakkaamme arvostavat hyvää tuotelaatuamme. Erityisen hyvät arvosanat saimme tuotteiden mittatarkkuudesta, virheettömyydestä sekä kestävyydestä. Myös viimeistely ja ulkoasu saivat hyvät arvosanat. Yli 92 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tuotelaatumme on selvästi tai hieman parempi kuin kilpailijoiden.

Toimitukset: Panostukset parantavat toimitusnopeutta

Saimme asiakkailtamme erinomaiset arvosanat toimitusvarmuudesta, selkeästä dokumentaatiosta ja seurattavuudesta. Lähes 90 prosenttia vastaajista piti tarjoustemme toimitusnopeutta ja yli 80 prosenttia toimitusaikojamme parempina kuin kilpailijoiden.

Toimitamme noin neljäsosan tilauksista viikossa ja yli puolet kahdessa viikossa. Osa vastaajista toivoi tuotteille lyhyempiä toimitusaikoja. Olemme tunnistaneet tämän tarpeen ja kehitämme prosessejamme jatkuvasti, jotta voimme vastata myös asiakkaidemme kiireellisiin tarpeisiin. Olemme lisänneet tuotantokapasiteettiamme merkittävillä investoinneilla, jotka mahdollistavat myös miehittämättömän ajon. Lisäksi siirryimme syksyllä 2017 vuorotyöhön, ja olemme myös palkanneet lisää henkilökuntaa.