Kuinka tarkka on mittatarkka?

Saloteamin sisäinen laadunvalvonta varmistaa, että koneistusosat lähtevät asiakkaille määriteltyjen mittojen mukaan. Mittatarkkuus on keskeinen tekijä koneistuksen laadussa, ja siksi meillä panostetaan sen valvontaan läpi koneistuksen tuotantoprosessien.

Laadukkaasta koneistuksesta ei voi puhua ilman mittatarkkuutta. Saloteamin tuotannon mittatarkkuuden sisäinen kehittäminen tuo ennen kaikkea lisäarvoa asiakkaillemme, jotka haluavat laadukkaita koneistusosia.

– Haluttujen mittojen toteuttaminen on usein tärkein asiakkaan antama toive ja vaatimus, kun meiltä tilataan koneistusta. Luonnollisesti meillä halutaan varmistaa, että asiakkaan toiveet ja tarpeet toteutuvat täsmälleen, Saloteamin tuotantopäällikkö Tomi Pullinen kertoo.

Mittatarkkuutta valvotaan Saloteamilla läpi tuotantoprosessin

Me Saloteamilla olemme erikoistuneet tarkkamittaisten, noin alle 10 kiloisten koneistusosien valmistamiseen korkean teknologian yrityksille. Pienimmät koneistettavat metalli- ja muoviosat ovat noin yhden neliösenttimetrin kokoisia, ja suurimmat noin 1,5 m x 1 m kokoisia.

Mittatarkkuuden varmistaminen ja valvonta on sisäänrakennettu osa Saloteamin tuotantoprosessia. Mittatarkkuutta valvotaan läpi tuotantoprosessin käsikäyttöisillä mikrometreillä ja muilla mittausvälineillä, jotka soveltuvat pienten osien mittaamiseen.

Viimeinen varmistus mittatarkkuudesta tehdään mittauskoneen kanssa, joka poistaa viimeisetkin tulkinnanvarat kappaleiden mitoista.

– Kun koneistuskappale on valmis, me tarkastamme sen mitat koneen avulla. Voimme mitata kaikki halutut dimensiot, ja saamme koneesta myös täsmälliset mittaraportit ulos. Asiakkaille tämä on suuri etu, sillä he saavat raporteista selvän tiedon ja varmistuksen toteutuneista mitoista, Pullinen selventää.

Mitutoyo Crysta Apex S 9106 -mittauskone varmistaa koneistusosien oikeat mitat.

Mitutoyo Crysta Apex S 9106 -mittauskone

  • 3D-mittauskone, jolla koneistusosat tarkastetaan ennen toimitusta asiakkaalle
  • Mittauksessa osaa verrataan alkuperäiseen 3D-malliin
  • Nopea ohjelmointi PC:llä
  • Selkeät raportit todentavat mittatarkkuuden

Mittakoneen luotettavuutta lisää sen säännöllinen huolto ja kalibrointi. Saloteamilla kone esimerkiksi kalibroidaan säännöllisesti ennalta määrätyn syklin mukaisesti. Mittakoneen toimittaja vastaa laitteen kalibroinnista vuosihuoltojen yhteydessä, ja näin varmistamme mittausten tarkkuuden aina kansainvälisiin mittanormeihin asti.

Mittakoneella varmistetut koneistusosat tuovat lisäarvoa asiakkaille, mutta mittakone auttaa kehittämään myös Saloteamin sisäistä laadunvalvontaa.

– Ajatus mittakoneen hankinnasta lähti myös oman liiketoimintamme kehittämisen kautta, sillä sen avulla voimme parantaa omaa työskentelyämme. Saamme koneen kautta laadukasta dataa tuotantoprosessista, minkä ansiosta meidän ei tarvitse arvailla, kuinka hyvin mittausprosessi on onnistunut, ja onko siinä jotain kehitettävää. Lisäksi kone on tietenkin manuaalista mittausta tarkempi, Pullinen kertoo.

Ei laadukasta koneistusta ilman mittatarkkuutta

Mittatarkkuus on olennainen tekijä virheettömässä koneistusosien tuotannossa, mikä näkyy suoraan asiakashyötynä. Me Saloteamilla palvelemme vaativan teknologian teollisuusasiakkaita, jotka käyttävät koneistusosia keskeisillä liiketoiminnan alueillaan. Asiakaskuntamme keskittyy esimerkiksi elektroniikan, ajoneuvo- ja lääketeollisuuden toimialoille.

– Koneistusosien laatu muodostuu meillä ennen kaikkea kolmesta osasta. Mittatarkkuus varmentaa osien toiminnallisuutta, pintakäsittely siistiä ulkonäköä, ja nopea toimitusaika on asiakkaille tärkeää, Saloteamin Pullinen kertoo.

Edellä mainitut seikat ovatkin niitä, joita asiakaspalautteessa nostetaan usein esille.

Saloteamin asiakas, LEDilin Application Engineering Manager Juha Röyhkiö kertoo mittatarkkuuden merkityksestä:

– Meidän kannaltamme hyvä pinnan laatu sekä ehdoton koneistustarkkuus ja mittojen täsmällisyys ovat kaikkein tärkeimpiä asioita. Saloteam on onnistunut erinomaisesti täyttämään nämä vaatimukset.

Saloteam on toimittanut led-optiikkayritykselle erityisesti alumiinipintaisia koneistusosia ja jigejä. Lue koko asiakastarina täältä.

Koneistuksen mittatarkkuus

  • Keskeinen koneistuksen laadun tekijä.
  • Oikeita mittoja valvotaan Saloteamilla läpi tuotantoprosessin.
  • Mittauskone Mitutoyo Crysta Apex S 9106 varmistaa mittojen tarkkuuden viime kädessä.
  • Ennen kaikkea asiakashyötyä: asiakkaat saavat täsmällisesti sitä, mitä ovat tilanneet!

Tutustu mittakoneeseen ja Saloteamin konekantaan täällä.