Referenssi Saloteam x Tepcomp: testauslaitteet tehostavat tuotantoa merkittävästi

Saloteam suunnittelee ja valmistaa tuotannon ja testauksen apulaitteita elektroniikan sopimusvalmistajalle Tepcomp Oy:lle. Pitkäaikainen kumppanuus on tuonut merkittäviä hyötyjä erityisesti LED-tuotteiden testaamiseen.

Turkulainen Tepcomp Oy on johtava suomalainen teollisuuden sopimusvalmistaja, joka keskittyy LED- ja teollisuuselektroniikkaan sekä terveysteknologiaan.

LED-ratkaisuille suunniteltu testijärjestelmä on kannattava investointi

Elektroniikan sopimusvalmistajana Tepcompilla on vankka kokemus LED-teknologiasta ja siihen liittyvien ratkaisujen suunnittelusta ja valmistuksesta.  Tepcomp toimittaa tuotteitaan, kuten komponenttilevyjä, asiakkailleen testattuna ja myös ohjelmoituina. Tämän vuoksi testijärjestelmien tarve on säännöllistä ja yksilöllistä.

Saloteam on toimittanut vuosien ajan tuotannon ja testauksen apulaitteita Tepcompille erilaisiin tarpeisiin. Merkittäviä projekteja on ollut esimerkiksi kahden suuremman testijärjestelmän rakentaminen Tepcompin LED-ratkaisujen tarpeisiin. Saloteam räätälöi testijärjestelmien ominaisuudet LED-korttien testaamiseen.

Tepcompin testausinsinööri Manu Nyström kertoo, että yksilöllisesti valmistetut testijärjestelmät tukevat yrityksen liiketoimintaa monelta kantilta.

– Testijärjestelmän hankinta oli meille järkevä investointi, joka on tukenut sekä tuotantomme tehokkuutta että asiakkaille toimitettavien ratkaisujemme laatua. Asiakkaamme haluavat luonnollisesti toimituksensa testattuina, ja me haluamme palvella heitä tässä mahdollisimman hyvin.

Laadukas testilaite nopeuttaa tuotantoa ja tuo lisäarvoa Tepcompin asiakkaille

Saloteamin toimittamien testijärjestelmien ja -ratkaisujen hyödyt pureutuvat Tepcompin tuotannon tehostamiseen, mikä heijastuu myös Tepcompin asiakkaiden tyytyväisyyteen.

– Ennen testijärjestelmää eräs tuote testattiin meillä yksitellen käsin. Saloteamin tekemän testijärjestelmän ansiosta olemme onnistuneet tehostamaan tuotantomme läpimenoaikoja, sillä voimme nyt voimme testata useita kymmeniä kortteja kerrallaan, Tepcompin Nyström kertoo.

Lisäksi Nyström mainitsee yhtenä testijärjestelmän hyötyinä sen teknisesti korkean laadun.

– Olemme saaneet Saloteamilta kattavan kokonaisratkaisun, mikä sisältää esimerkiksi tuotekohtaisia jigejä, mittausinstrumentteja ja ohjauselektroniikkaa. Tämä helpottaa meidän työskentelyämme huomattavasti.

Testijärjestelmien toimivuus konkretisoituu selkeänä hyötynä Tepcompin asiakkaille.

– Koska testausprosessimme toimii tarkasti, asiakkaamme saavat palvelun nopeammin, korkealla laadulla ja kustannustehokkaasti. Näin he myös sitoutuvat meidän palveluumme.

led-testijärjestelmä
Saloteamin testerimekaniikka integroituna Tempcompin LED-kameratestausjärjestelmään

Saloteamin aikataulut pitävät ja ratkaisuja löydetään proaktiivisesti

Tarkat aikataulut ovat Tepcompille sopimusvalmistajana äärimmäisen tärkeitä tuotannon sujuvuuden kannalta. Saloteamin aikatauluihin on voinut onneksi luottaa, Nyström kertoo.

– Saloteamin toimitusten aikatauluja voin kehua aivan suoraan. Heidän aikataulunsa ovat aina pitäneet, eikä viivästyksiä ole ollut.

Nyström korostaa aikataulujen tärkeyttä, sillä niiden vesittyminen toisi lisää ylimääräistä työtä Tepcompille. Tämä johtaisi siihen, että pahimmassa tapauksessa myös Tepcompin asiakkaat joutuisivat odottelemaan tilauksiaan.

Saloteamin ratkaisukeskeinen asenne on näkynyt esimerkiksi siinä, että myös Tepcompin lisätoiveet on hoidettu Saloteamilla asiakkaita aidosti kuunnellen.

– Mikäli olemme tarvinneet muutostöitä laitteisiin, Saloteam on hoitanut sen mallikkaasti. He ovat joskus jopa hakeneet laitteet paikan päältä ja toimittaneet takaisin henkilökohtaisesti.

Nyström antaa erityiskiitoksen myös Saloteamin laadukkaalle suunnitteluosaamiselle, jossa ratkaisukeskeisyys on keskiössä.

– Saloteamin suunnittelutyö on erinomaista. Me voimme ottaa yhteyttä keskeneräisen idean tai uuden ongelman tiimoilta, ja Saloteam keksii tähän ratkaisut, Nyström summaa.

Lue seuraavaksi: Millaiset ovat Saloteamin toimitusajat tuotannon apulaitteille?