Miten ratkaisumme tukevat työergonomiaa kokoonpano- ja testaustyössä?

puristusjigi

Työergonomian tärkeys korostuu kaikissa työympäristöissä, joissa tarvitaan ihmisen työpanosta. Vaikka automaation ja robotiikan ratkaisut tehostavat manuaalisia työvaiheita, ihmistyön osuus tulee säilymään vahvana teollisuuden eri tuotantovaiheissa.

Me Saloteamilla tarjoamme tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla voit parantaa kokoonpano- ja testaustyön ergonomiaa tuotannon eri vaiheissa. Olemme erikoistuneet ratkaisujen tuottamiseen muun muassa ajoneuvo-, teknologia-, ja lääketeollisuuden aloille.

Työergonomian parannukset tehostavat koko tuotantoketjuasi

Työergonomian ratkaisut voivat olla yksittäisiä, mutta niiden kertaantuva vaikutus on merkittävä koko liiketoiminnallesi. Paremmat ratkaisut sujuvoittavat turvallista ja tehokasta työskentelyä, vähentävät työn kuormittavuutta ja edistävät tätä kautta työssäjaksamista.

Työergonomian kehittämisen tavoitteena on aina huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Monet suomalaisten sairaspoissaolot juontavat juurensa tuki- ja liikuntaelinrasituksista, joita syntyy toistuvasta, manuaalisesta ja epäergonomisesta liikkeestä. Erityisen tärkeää on huolehtia, että työasennot, nostot ja liikeradat ovat mahdollisimman turvallisia erityisesti selälle.

Saloteamin ratkaisuja työergonomian edistämiseen

Työergonomia on laaja kokonaisuus, josta yhden osan muodostaa käsiteltävien laitteiden ergonomiset, toiminnalliset ja turvalliset ominaisuudet.

Seuraavaksi kerromme esimerkkejä asiakkaidemme työergonomian haasteista ja ratkaisuista, joita olemme kehittäneet tietyn laitteen tai osan ergonomisempaan käsittelyyn.

Painavat tai suuret laitteet, joiden käsittely on hankalaa

Kokoonpanotyön yleisimpiä ergonomian haasteita on suurikokoisten ja painavien laitteiden, osien ja rakenteiden käsittely.

Ratkaisuja, joita olemme toteuttaneet:

 • Kuljetus- ja asennuskärryt, joilla suuria ja painavia osia voidaan siirtää ergonomisesti ja välttää esimerkiksi selkää kuormittavat nostot.
 • Alustat, jotka ovat käänneltäviä ja korkeussuunnassa säädettäviä. Olemme toteuttaneet ratkaisuja, joissa kymmenien kilojen painoisia laitteita saadaan halutulle korkeudelle ilman, että ihmisten täytyy kannatella painoa.
 • Erillinen pöytä tai teline, jolla koottava tai testattava on saatu nostettua ergonomisemmalle työskentelykorkeudelle. Usein tällainen rakenne on säädettävissä esimerkiksi sähkötoimisella jalalla.
 • Pyöröpöytä tai osittain kääntyvät alustat, jotka auttavat laitteen kääntämistä.
 • Kallistukset esim. kiinteisiin väliasentoihin ja ylösalaisin, joiden ansiosta laite kääntyy ilman turhaa manuaalista rasitusta.
 • Kevennetyt rakenteet, joiden varassa tuote liikkuu ja kääntyy kevyesti työvaiheiden mukaisiin asentoihin. Emme kuitenkaan toteuta varsinaisia nostolaitteita.

Sormivoiman tarve: painaminen, puristaminen, kiristys- ja kiertoliikkeet

Sormivoimaa tarvitaan monessa manuaalisessa kokoonpanotyön vaiheessa. Mitä toistuvampia liikkeet ovat, sitä enemmän kannattaa panostaa sormityön helpottamiseen ergonomisilla lisälaitteilla ja ratkaisuilla.

Ratkaisujamme:

 • Paineilmatoimiset painimet.
 • Mekaaniset painimet ja puristimet, joiden avulla käteen kohdistuva voima on pieni.
 • Epäkeskovääntimet, vipuvarret, yms.

Käsien liikeradan ja rasituksen helpottaminen

Kädet ovat monesti rasituksen alaisena toistuvissa työvaiheissa, mikä näkyy esimerkiksi olkapää- ja sormirasituksena. Käsien rasitusta aiheuttaa esimerkiksi tarve painaa, puristaa, kiertää tai ruuvata samanaikaisesti, jolloin toimenpide on joko hankala tai lähes mahdoton. Lisäksi käsien rasitusta lisää tarve pitää tietyistä osista kiinni esimerkiksi ruuvauksen aikana.

Ratkaisujamme:

 • Paininkansi, joka painaa samanaikaisesti eri nurkista ja poistaa “lisäkäsien” tarpeen.
 • Paineilmatoimisia puristimia helpottamaan toistuvia liikeratoja.
 • Lukitsimet, joiden avulla osa pysyy paikallaan ruuvauksen aikana.
 • Mekaaniset sovittimet ja ohjaimet, jotka pitävät osat paikallaan ja helpottavat niiden osumista oikeille paikoille
Kuvassa ruuvausjigi, joka ohjaa ruuvattavat osat tarkasti oikeille paikoilleen ja puristaa ne yhteen ennen ruuvausta. Liukukannen ruuviholkit ohjaavat ruuvit oikeisiin kohtiin ja kansi myös estää ruuvainta lipsahtamasta ruuvattavan tuotteen kanteen ja naarmuttamasta sitä.

Yksitoikkoiset tai toistuvat liikeradat 

Ergonomian suurimpia haastajia ovat manuaaliset liikeradat, joissa tuki- ja liikuntaelimet ovat jatkuvalla rasituksella toistuvien liikkeiden ja esimerkiksi kurottelun seurauksena.

Ratkaisujamme:

 • Valmistamme automaattisia tai puoliautomaattisia laitteita, jotka poistavat käsin tehtävää työtä. Esimerkiksi paineilmalla ja moottorilla toimivat siirtoratkaisut poistavat käsin siirron tarpeita.

Hankala nähdä yksityiskohtia tai koneen osia

Kokoonpanotyössä voi olla haastavaa nähdä esimerkiksi levyjen alapuolia, sivuja tai pienimpiä yksityiskohtia ihmissilmin.

Ratkaisujamme:

 • Laitteen tai osan yhteyteen asennetut peilit.
 • Mekaaniset ohjaimet, joilla osat ohjataan paikoilleen myös kohteisiin, joihin ei pysty näkemään.
 • Konenäön ratkaisut.

puristusjigi
Kuvassa paineilmatoiminen puristusjigi, joka on varustettu sähköisellä korkeussäädöllä. Laite puristaa kaksi osaa kiinni toisiinsa erittäin suurella voimalla, minkä vuoksi henkilösuojaus on erityisen tärkeää. Valoverhon ohjaama turvarele katkaisee laitteen toiminnan jos käyttäjä vie esimerkiksi kätensä työskentelyalueelle puristusprosessin aikana.

Työturvallisuus ja toiminnallisuus kulkevat ergonomian kanssa käsi kädessä

Kun puhumme työergonomian ratkaisuista, puhumme samalla myös työturvallisuudesta. Asiakkaidemme toimialoilla työturvallisuusriskejä voivat olla esimerkiksi meluisa työympäristö sekä irtoavat, terävät ja pyörivät osat ja rakenteet.

Meillä Saloteamilla työturvallisuus on lähtemätön osa kaikkia asiakasprojektejamme. Vuosien kokemus laiteliiketoiminnan alalta on tuonut meille sekä näkemystä vaativien laitteiden turvallisesta ja ergonomisesta käytöstä. Noudatamme luonnollisesti myös EU:n konedirektiiviä.

Lopuksi on hyvä muistaa, että turvallisinkaan laite ei pääse oikeuksiinsa, mikäli se ei ole käytettävä. Kaikki suunnittelumme pohjautuu siihen, että ratkaisumme ovat oikeasti käyttökelpoisia ja turvallisia.

Suunnittelemme kaikki laiteratkaisumme sellaisiksi, että käyttäjillä on esimerkiksi riittävä näkyvyys, pääsy tarpeellisiin kohteisiin ja sujuva työskentely-ympäristö. Työvaiheet eivät saa esimerkiksi hidastua tai vaikeutua suojarakenteiden tai muiden lisäratkaisujen vuoksi. Esimerkiksi työntekijäsi tarvitsemat napit, painimet, vivut ja muut toimilaitteet ovat aseteltu paikkoihin, joihin ulottuu helposti.

Lue seuraavaksi: Asiakastarina Saloteamin ja Wisematic Oy:n yhteistyöstä

Millaiset toimitusaikamme ovat tuotannon apulaitteissa?