Miten testilaitteet tehostavat tuotannon laadunvalvontaa ja prosesseja?

Ilman laadukasta testausta on vaikea kuvitella tuotannon sujuvaa laadunvarmistusta ja prosessiseurantaa. Testaus todentaa valmistettavan laitteen haluttua ja virheetöntä toimintaa, minkä jälkeen tuote voi siirtyä seuraaviin tuotantovaiheisiin ja kohti toimitusta.

Systemaattista testaustyötä puolestaan tehostavat laadukkaat testilaitteet ja -järjestelmät. Testilaitteet nopeuttavat testaustyötä ja yhdenmukaistavat testauskäytäntöjä. Luotettavuus ja nopeus varmistuvat, kun testaamisen tekee laite ihmiskäsien sijaan.

Olipa kyseessä älykello, matkapuhelin, lääketieteellinen apulaite tai muu sähköinen tai mekaaninen laite, testaukseen panostaminen maksaa itsensä takaisin. Tuotantosi testausvaiheet nopeutuvat ja yhdenmukaistuvat, ja asiakkaasi voivat luottaa virheettömään laatuun.

testilaite

Valmistamme testauksen apulaitteita laajalla skaalalla

Meillä on pitkä kokemus sekä laitesuunnittelusta että testauslaiteiden valmistamisesta korkean teknologian yrityksille. Toteutuksemme ovat hyvin yksilöllisiä, sillä laitteiden toimintaperiaatteet ja toimitussisältö määrittyvät täysin asiakkaamme tuotteen ominaisuuksien pohjalta. käsillä olevan projektin mukaan.

Kokoerot havainnollistavat testilaitevalmistuksemme monipuolisuutta. Pienimmät testausta tukevat tuotteemme testilaitteemme mahtuvat näppärästi kämmenelle, kun taas massiivisimmat laitteet ulottuvat pari metriä suuntaansa. Myös muutama tätä suurempi laite on tullut toteutettua.

Älykkäät testilaitetoteutukset ovat meille tuttuja. Valmistamme logistiikka- ja tietokoneohjattuja laitteita, jotka kommunikoivat tuotteesi ja oman testausympäristösi kanssa . Tämän ansiosta voit ohjata tuotetta tiettyyn tilaan ketterästi.

Lue tästä artikkelista, miten palvelemme yrityksiä testauslaitteiden kysymyksissä. Toteutuksemme ovat monipuolisia – ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää siitä, millainen ratkaisu olisi juuri sinun yrityksellesi sopiva.

Testilaitteet toteutetaan tarpeesi ja tuotannon vaiheen mukaan

Testilaitteiden tulee mukautua tuotantosi ja laitevalmistuksesi vaiheisiin, eikä toisinpäin. Saatkin meiltä ratkaisuja testausprosessiisi sitä mukaa, kun tuotantosi muuttuu, kehität tai lanseeraat tuotteitasi.

Testilaitteet voi jaotella karkeasti toteutustavaltaan;
• yhdelle tuotteelle suunniteltu testilaite tai
• kokonaisen tuoteperheen testaukseen toteutettava testausratkaisu

Sen lisäksi että valmistamme testilaiteratkaisuja ns. tyhjältä pöydältä täysin uusiin ympäristöihin, saat meiltä myös testauslaitteita ja adaptereja jo käytössä olevaan testausympäristöösi, kun haluat monipuolistaa testauskapasiteettiasi. Meiltä saat esimerkiksi tuotekohtaisia alustoja, sovittimia ja pitimiä, joiden avulla myös tuotteesi mekaaniset ominaisuudet on huomioitu osana kokonaisuutta, varmistaen mm. tarkan ohjauksen haluttuihin kohteisiin.

Jos tuoteperheesi sisältää useita toisistaan poikkeavia osia ja tuotteita, ratkaisuna on esimerkiksi räätälöity testilaiterunko. Tällöin tyypillinen toteutus on se, että valmistamme testilaiterungon ja sen yhteyteen kullekin laitteelle soveltuvan tuotekohtaisen tuotealustan, testi-fixturen, jolla tuotteidesi testaaminen helpottuu.

Edellä mainittujen ratkaisujen etuna on kustannustehokkuus, sillä jo hankkimaasi testauslaitetta voidaan muuttaa joustavasti pienillä lisäinvestoinneilla koko järjestelmän uusimisen sijaan.

Huolehdimme myös testilaiteiden varaosien saatavuudesta ja huoltopalveluista sen mukaan, mitä kanssasi sovimme. Erityisesti kuluvien osien saatavuuden ennakointi on äärimmäisen tärkeää jatkuvassa testaustyössä. Paraskaan testilaite ei ole kustannustehokas, jos sen varaosien saatavuus on epävarmaa tai viikkojen odotuksen takana.

Turvallisuus ja käytettävyys ovat tärkeä osa jokaista testilaitetoteutusta

Kaikkien Saloteamin suunnittelemien laitteiden tapaan toteutamme myös testilaitteet käyttäjäystävällisinä, mikä tarkoittaa sitä, että huomioimme sekä turvallisuuden että työvaiheen ergonomiset tarpeet huomioiden.

Suunnittelemme laitteisiin asianmukaiset suojaukset esimerkiksi sähköiskuja vastaan, jos tuotteessasi on korkeita jännitteitä. Myös esimerkiksi mekaanisissa testeissä estämme suojarakenteilla ja -mekanismeilla esimerkiksi sormien jääminen puristuksiin.

Lukuvinkki: Miten ratkaisumme tukevat ergonomiaa testaus- ja kokoonpanotyössä?

Yleisimmät testilaitetoteutukset toimintaperiaatteen mukaisesti

Laadukas testilaite on suunniteltu luonnollisesti tuotantosi tarpeiden mukaan, mutta myös mittaamaan oikeita asioita – kuten sähköisiä signaaleja, mekaanisia voimia ja tiiveyttä. Saatkin meiltä laajalla skaalalla testilaitteita, jotka todentavat juuri oikeita asioita laitteesi toimintaperiaatteesta.

testikärry

Sähköllä toimivat laitteet

Sähkötoimisten laitteiden testausprosessit ovat erikoisalaamme, sillä meillä on vuosikymmenten kokemus elektronisten apulaitteiden testausprosesseista muun muassa matkapuhelinteollisuudesta.

Saat meiltä monipuolisia testausratkaisuja elektronisiin laitteisiin, joissa on sähköllä toimivia osia. Voit testata esimerkiksi jännitteiden, virtojen ja signaaliviestien ohella laitteen valojen, painikkeiden ja käynnistyksen toimivuutta.

Testineula- ja liitinpohjaiset tuotteet

Kun testattava tuotteesi sisältää piirilevyn testipisteitä ja erilaisia liittimiä, testaus toteutetaan yleensä testineularatkaisulla. Samaa periaatetta käytetään usein myös ohjelmoinnin apulaitteissa tuotannon eri vaiheissa. Testineulojen ohella käytämme tarvittaessa myös liitinten vastakappaleita kontaktien muodostamiseen.

Voimapohjainen testaus; esimerkiksi veto ja puristus

Voimapohjaisella testaamisella voit selvittää esimerkiksi tuotteen fyysistä lujuutta ja kestävyyttä, joilla on ratkaiseva merkitys tuotteen käyttöturvallisuuteen.

Veto- ja puristustesteissä voit selvittää esimerkiksi millaisella voimalla jokin osa irtoaa tuotteestasi. Laitteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen joidenkin osien tulee irrota käsipelillä, kun taas jotkut osat ovat sellaisia, joiden irtoaminen on täysin ei-toivottua. Esimerkiksi muovipakkaus täytyy saada auki pienemmällä vaivalla, kun taas kameran hihna ei saa irrota nykäisyllä.

Optinen testaus; valoanturi- ja konenäkötoteutukset

Optisessa testauksessa tutkimme tyypillisesti esimerkiksi laitteen ledien ja valojen toimivuutta. Konenäkölaitteiden avulla voidaan tarkastaa tuotteesi mittoihin ja ulkonäköön liittyviä asioita esimerkiksi vertaamalla tuotekuvaa referenssikuvaan.

Testaus paineella ja alipaineella

Paineeseen ja alipaineeseen perustuva testaus on paikallaan erityisesti silloin, kun tuotteen tiiveys ja vuotamattomuus täytyy todentaa. Elektronisten laitteiden tulee olla esimerkiksi vesitiiviitä, eikä tuotteen sisälle saa päästä kosteutta. Myös pakkauksen tiiviyden testaaminen onnistuu sujuvasti paineen avulla.

Saat meiltä testilaitteet joustavalla yhteistyöllä

Testilaitteiden toimituksissa sovimme työnjaon organisaatiosi kanssa tarpeidesi mukaisesti. Koska jokainen testilaiteprojekti on erilainen, käymme tarkemmat speksit läpi aloituskeskusteluissa.

 Jos haluat ulkoistaa testilaitetoimitukset mahdollisimman kattavasti, saat meiltä avaimet käteen -toimituksia tuotantosi tarpeisiin. Olemme kumppanisi myös silloin kun haluat suunnitella tarvittavat testilaitteet itse – tällöin me otamme kopin laitteiden valmistamisesta.

Tyypillinen toteutuksemme kattaa rakenteen johdotettuna testauslaitteen ulkoreunan liittimille saakka. Useimmiten asiakkaamme toteuttavat itse testausta ohjaavat tietokoneet ja niille sopivat testausohjelmat. Olemme kuitenkin tukenasi, mikäli kaipaat meiltä konsultaatiota tähän vaiheeseen.  Halutessasi asennamme testilaitteen sisälle esimerkiksi liityntäpiirikortteja, jotka keskustelevat testattavan laitteen ja testausta ohjaavan tietokoneen välillä.

tuotannon testilaite

Saloteamin testauslaitetoimitukset

  • Yhteistyömallimme joustaa tarpeidesi mukaan: saat meiltä sekä avaimet käteen -toimitukset että toteutukset jo olemassa oleviin testiympäristöihisi, ja itse suunnittelemiisi laitteisiin.
  • Teetkö jo tiivistä yhteistyötä hyväksi havaitsemiesi asiantuntijakumppaneiden kanssa esimerkiksi laitetoimituksissa? Meiltä sujuu yhteistyö myös kolmansien osapuolien kanssa – sovitaan projektin alussa sopiva yhteistyön malli.
  • Saat testausratkaisuja tuotannon eri vaiheisiin: puolivalmisteita ennen mekaanisten rakenteiden asentamista, ladottuja piirilevyjä, valmiita tuotteita (liitinrajapinnasta)…
  • Saat meiltä myös varaosat ja huoltopalvelut sovitun mukaan.
  • Olemme toimineet elektroniikkalaitteiden testauksen parissa jo 30 vuotta, ja tunnemme vaativien testauslaitteiden maailman kattavasti.

Asiakastarina: testausjärjestelmä nopeuttaa Tepcompin LED-tuotteiden testausta

Tepcomp Oy on teollisuuden sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut erityisesti LED-teknologiaa hyödyntävien tuotteiden valmistamiseen. Yhteistyömme Tepcompin kanssa on jatkunut vuosia; olemme toteuttaneet testailaiteratkaisuja mitä monipuolisimpiin tarpeisiin.

Merkittävä osa yhteistyötämme on ollut suunnitella ja toteuttaa Tepcompille räätälöity testijärjestelmä, joka soveltuu LED-korttien nopeaan ja tarkkaan testaamiseen.

Tepcompin testausinsinööri Manu Nyström kertoo:

“Aiemmin testasimme tuotteen yksitellen käsin. Saloteamin toteuttaman testijärjestelmän ansiosta olemme onnistuneet tehostamaan tuotantomme läpimenoaikoja, sillä voimme nyt voimme testata useita kymmeniä kortteja kerrallaan.

Testijärjestelmän hankinta oli meille järkevä investointi, joka on tukenut sekä tuotantomme tehokkuutta että asiakkaille toimitettavien ratkaisujemme laatua. Asiakkaamme haluavat luonnollisesti toimituksensa testattuina, ja me haluamme palvella heitä tässä mahdollisimman hyvin.

Saimme Saloteamilta kattavan kokonaisratkaisun, mikä sisältää esimerkiksi tuotekohtaisia jigejä, mittausinstrumentteja ja ohjauselektroniikkaa. Tämä helpottaa meidän työskentelyämme huomattavasti.”

Lue koko asiakastarina

Lue lisää palvelustamme koskien testauksen ja ohjelmoinnin apulaitteita.

Jos haluat kuulla lisää, miten voimme tukea testausprosessejasi, ota yhteyttä meihin täällä.