Suunnittelutyöllä on ratkaiseva rooli laadukkaassa laitevalmistuksessa

Tuttu sanonta suunnittelun tärkeydestä pätee myös laitevalmistukseen. Hyvin suunniteltu laite on valmis siirtymään tuotantoon, ja ennen kaikkea tarpeisiisi ja prosessiisi sopiva.

Valmistamme korkean teknologian laitteita vaativiin ympäristöihin erilaisiin työvaiheisiin, jolloin on tärkeää huomioida asiakkaamme koko prosessi sekä yksityiskohdat, jotka tekevät laitteesta toimivan. Mitä monimutkaisempi ja yksityiskohtaisempi laite on, sitä merkittävämpi rooli suunnittelutyöllä on.

Meillä Saloteamilla suunnittelusta vastaa kokenut tiimi, joka testaa ja löytää parhaat ratkaisut huolellisen alkukartoituksen ja palautekierrosten kautta. Teemme yhteistyötä saman katon alla tuotantomme kanssa, mikä mahdollistaa tehokkaan valmistuksen ja tarvittaessa nopeatkin muutokset palautteesi pohjalta.

 Ammattitaitoinen suunnittelu konkretisoituu laadukkaana ja toivotunlaisena laitteena, joka soveltuu teolliseen ympäristöösi ja on myös ergonominen käyttää.

Tarve on suunnittelun liikkeelle paneva voima

Suunnittelutyön moottorina toimii luonnollisesti laitetarpeesi; millaista ratkaisua etsit ja millaista lopputulosta haet? Millainen ratkaisu aidosti tehostaa tuotantoasi?

Aloitamme laitevalmistuksen tarkalla alkukartoituksella. Käymme kanssasi läpi, millaisiin työvaiheisiin ja tuotantoympäristöihin laite on tulossa, ja tuleeko se sovittaa erilaisiin mittalaitteisiin tai järjestelmiin.

Suunnitteluvaihe varmistaa sen, että alkukartoituksen ideat voidaan siirtää konkreettiseen muotoon. Suunnittelun kautta jälkeen laitevalmistus siirtyy katselmointiin ja eteenpäin tuotantoon, kuten alla oleva prosessikuvaus kertoo.

projektivaiheet

Suunnittelutyö hyötyy sujuvasta viestinnästä

Vaikka laitesuunnittelussa liikumme hyvin teknisten detaljien äärellä, käytännön työskentely etenee perinteisen ajatuksenvaihdon kautta. Koska tarkoituksena on suunnitella laite juuri sinun yrityksesi tarpeisiin, tarvitsemme mahdollisimman kattavat lähtötiedot laitetarpeestanne ja prosessistanne.

Lähtötietojen pohjalta muodostamme ensimmäisen ratkaisuehdotuksen, johon pyydämme kommenttisi katselmoinnissa. Nopeiden palautekierrosten kautta tiimimme kehittää ratkaisua eteenpäin usean asiantuntijan näkemysten ja toiveidenne pohjalta.

Suunnittelu on harvemmin suoraviivaista etenemistä, vaan keskustelua, jossa kuuntelemme toiveitanne ja esitämme niihin näkemyksemme.  Siinä missä me tunnemme suunnittelutyön parhaat käytänteet, työkalut ja -ohjelmistot, te olette prosessinne parhaita asiantuntijoita.

  • Mitä paremmat lähtötiedot saamme teiltä, sitä tarkemman ratkaisuehdotuksen voimme antaa nopeammin.
  • Voitte antaa palautetta ja mahdollisia muutosehdotuksia katselmoinneissa.
  • Jatkojalostamme ratkaisua yhdessä palautekierrosten yhteydessä.
  • Saat meiltä myös näkemyksen, miten laitettasi voidaan kehittää kokonaisuutena. Meillä on vuosikymmenten kokemus mm. lääke-, ajoneuvo- ja elektroniikkateollisuuden kumppanuuksista, minkä ansiosta ymmärrämme eri toimialojen vaatimuksia.

Laadukas suunnittelu ei unohda prosessiasi ja laitteen käyttäjää

Suunnittelumme kantavana ajatuksena on valmistaa laite, joka soveltuu tuotantoympäristöösi ja prosessiisi saumattomasti. Laitteen tulee toimia sekä edellisten että seuraavien prosessisi vaiheiden kanssa yksiin, minkä vuoksi suunnittelutiimimme pohtii myös laitteen toiminallisuutta.

Hyvä suunnittelu huomioi aina myös ihmiset laitteiden käyttäjinä. Paraskaan laite ei pääse oikeuksiinsa, mikäli se on haastava käyttää. Näin ollen kehitämme ratkaisuja, jotka helpottavat laitteen käyttökokemusta ja esim. kokoonpanoa. Laitteesi voi hyötyä esimerkiksi apulaitteesta, joka tukee tarkkaa työskentelyä, helpottaa nostamista tai esimerkiksi osien asemointia.

Ergonomisen suunnittelun on tarkoitus taata laitteen toiminnallisuus mahdollisimman erilaisilla käyttäjillä.

Lue esimerkkejä tuotannon apulaitteiden ergonomiasta täältä.

3D-malli

Näin laitesuunnittelu etenee Saloteamilla

1. Lähtötietojen kartoitus ja niiden huolellinen läpikäynti starttaa suunnitteluvaiheen. Mitä kattavammat lähtötiedot meillä on, sitä sujuvammin kaikki seuraavat vaiheet sujuvat. 

Alkuvaiheessa keskustelemme kanssasi laitetarpeestasi ja haluamastasi lopputuloksesta. Keskustelujen pohjalta suunnittelutiimimme selvittää ratkaisun erilaisia toteutusvaihtoehtoja.

2. Hahmottelemme ensimmäisen version siitä, millainen suunnitteluratkaisu voi olla. Tässä vaiheessa tuloksena on karkea ehdotelma, jota lähdemme työstämään yhteisen keskustelumme ja kommenttiesi pohjalta.

3. Alkukeskustelun pohjalta saat meiltä tarkan tarjouksen laiteratkaisustasi. Annamme myös arvion valmistumisen aikataulusta ja voimme käydä läpi tarvittavia yksityiskohtia tässä vaiheessa.

4. Kun projektin lähtökohdat ja hinnoittelu on lyöty lukkoon, on itse suunnittelutyön aika. Käytämme suunnitteluohjelmistona ensisijaisesti SolidWorksia, joka mahdollistaa korkealaatuisen, muokattavissa olevan 3D-mallin tuottamisen. Suunnittelun tukena käytämme myös muita laskenta- ja kaaviosuunnitteluohjelmistoja, joiden ansiosta saamme luotua projektista kattavat dokumentit.

6. Saatte 3D-mallin katselmoitavaksi. Voitte kommentoida mahdollisia muutostarpeita ja -toiveita, joiden pohjalta suunnittelutiimimme tekee muutoksia toteutukseen. Luonnollisesti saatte mallin kokonaan käyttöönne, kun suunnitteluvaihe on valmis. 

“Katselmoinnit pidetään ketterästi siellä, missä ne parhaiten onnistuvat; meidän tai teidän tiloissanne, Teamsilla, sähköpostitse tai puhelimitse.”

7. Kun suunnittelumalli näyttää siltä miltä pitää, 3D-mallin hyväksynnän jälkeen laitevalmistus voi siirtyä suunnitteluvaiheesta eteenpäin.

Hyvin suunniteltu laite on puoliksi tehty, mutta vielä tekemättä – mutta me voimme hoitaa saman katon alla myös laitteen tuotannon ja kappaleiden valmistuksen.

Saat meiltä saman katon alta sekä suunnittelun, osavalmistuksen että tuotannon, mikä poistaa kitkaa laitevalmistuksen prosessista.

CASE: Strategista suunnittelukumppanuutta suomalaiselle high tech -teknologiayritykselle

Olemme toimineet vuosien ajan suomalaisen, kansainvälisesti tunnetun teknologiayrityksen tuotesuunnittelun kumppanina. Yritys valmistaa Suomessa laitteita kuluttajakäyttöön.

Kumppanuutemme on vahvistunut strategiseksi suunnitteluksi, jossa olemme aktiivisesti mukana kehittämässä laiteratkaisuja.

Suunnittelijamme työskentelee säännöllisesti asiakkaamme tiloissa, jolloin hän voi antaa nopeita ratkaisuehdotuksia ja -näkemyksiä tuotesuunnitteluun. Tämä nopeuttaa asiakkaamme tuoteprosesseja, sillä pitkän yhteistyön ansiosta tunnemme asiakkaan liiketoimintaympäristön ja tuotetarpeet kattavasti.

Ketterän toimintamallin edut

– Säännölliset kehityspalaverit paikan päällä asiakkaamme luona nopeuttavat prosesseja ja vähentävät speksauksen tarvetta.
– Viemme suunnitelmat näkyville suoraan asiakkaamme järjestelmään, josta näkee myös suunnitelman valmiusasteen.
– Jatkuva yhteistyö poistaa aikaa vievän byrokratian ja tarjouskierrosten tarpeen.

Lue myös referenssitarina, jossa suunnittelutyömme tehosti Varjo Technologiesin tuotelanseerausta.