Asiakaskyselyn satoa: “Kokonaisuus toimii nopeasti ja vaivattomasti”

Tyytyväinen asiakas on yritystoiminnan edellytys ja tärkeä kilpailuetu. Meille asiakastyytyväisyys on tärkeä arvo, johon panostamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Sen ohella, että käymme palautekeskusteluja itse, ulkopuolinen toimija tekee säännöllisesti tyytyväisyyskyselyn asiakkaillemme. Näin kuulemme mahdollisimman avoimesti asiakkaidemme toiveet, kehut ja kehityskohteet, jotka voimme huomioida toiminnassamme paremmin.

Lue tästä artikkelista uusimman, vuoden 2022, asiakaskyselymme pääkohdat.

Korostetut kohdat ovat asiakkaidemme sitaatteja.

“Palvelu on asiakaslähtöistä ja hyvin joustavaa”

Yhteistyö on toiminut aina hienosti ja palvelualttius on ollut kiitettävää.

Kantava ajatuksemme on valmistaa tuotteita ja ratkaisuja, joiden ansiosta asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Koemme, että tämä ei ole mahdollista ilman vahvaa palveluasennetta.

Olikin hienoa, että palvelumme laatu mainittiin läpi asiakaskyselyn sekä avoimissa että numeroarvioissa asteikon yläpäähän.

Saumaton toimintamme tarjousvaiheesta lähtien sai erityistä kiitosta asiakkailtamme.

Uskomme, että laadukkaan lopputuloksen rakentaminen alkaa jo projektin alkuvaiheissa, jossa käymme läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet, tarvittaessa myös asiakasta konsultoiden. Matala organisaatiorakenteemme mahdollistaa tehokkaan viestinvaihdon ja kommunikoinnin läpi projektien.

Tarjouksen toimitusnopeus ja yhteistyön helppous nousivat myös asioina, joilla erotumme kilpailijoistamme positiivisesti. Laadukas palvelumme sekä nopeat toimitusaikamme saivat kiitosta myös vertailuissa ulkomaisia kilpailijoita kohtaan.

Hyvä ja joustava palvelu. Useimmiten erityisen nopeaa toimintaa vaativiin tarpeisiimme riittävän toimitusajan puitteissa!

Hyvä keskusteluyhteys. Tarvittavat asiantuntijat saadaan mukaan keskusteluun.

Tuotteiden viimeistely ja mittatarkkuus laadun ytimessä

Pelkästään hyvä palvelu ei tee tyytyväistä asiakasta, sillä toisen puolen muodostaa laadukas lopputulos ja tuotteemme, joka on suunniteltu juuri oikeaan tarpeeseen.  Arvioimme laitteidemme ja koneistusosiemme laatua osittain eri tavoin, mutta usea laatukriteeri pätee molempiin toimintoihimme.

Tarkoituksenmukaisuus, toimintavarmuus ja helppokäyttöisyys nousivat esiin suunnittelemiemme ja valmistamiemme laitteiden laatuarvioissa.

Tuotteidemme laatu saikin positiivista palautetta läpi asiakaskannan. Kysyttäessä eroja muihin toimittajiin laadukkaat tuotteet erottuivat myös edukseen. 

Suurin osa vastaajista kertoi, että laitevalmistuksen tuotteiden tärkeimmät ominaisuudet ovat tasolla “hyvä” tai “erinomainen”:

  • tuotteiden viimeistelty ulkonäkö
  • tuotteiden kestävyys
  • tuotteiden mittatarkkuus ja muu virheettömyys.

Myös suunnittelumme kyky tuottaa tarkoituksenmukaisia ratkaisuja sekä dokumentaation laatu erottuivat positiivisesti.

CNC-koneistettujen osien laatua arvioidaan tyypillisesti osien mittatarkkuuden ja muun virheettömyyden kautta, myös näiltä osin saimme asiakkailta paljon kiittäviä mainintoja.

Laadukas ja viimeistelty koneistus. Nopea suunnittelupalvelu.

Hyvä yhteistyöverkosto, ohutmetallista pintakäsittelyihin.

Jatkuvalla parantamisella kiinni kehityskohteisiin

Kehittävän palautteen kysyminen on jopa tärkeämpää kuin positiivisen, sillä saamme arvokasta tietoa siitä, mihin asioihin voimme jatkossa panostaa paremmin. Näin ollen käymme huolellisesti läpi palautekyselystä nousseet “risut”.

Kehityskohteista ei noussut yhtä hallitsevaa aihetta, vaan ne vaihtelivat asiakkaan tarpeiden perusteella. Muutama vastaaja toivoi CNC-koneistukseen uusia raaka-aineita, laiteratkaisujen kohdalla toivottiin tarjonnan laajentamista uusille teknologia-alueille. Tartumme mielellämme asiakkaidemme uusiin tarpeisiin ja toiveisiin, eli sinun kannattaa nostaa niitä esiin tarjouspyynnöissä ja muissa keskusteluissa.

Myös tapamme kantaa vastuumme mahdollisista korjaustarpeista – joita kukaan ei toivo – sai kiitosta.

Hyvä mielikuva, hommat toimii ja aikataulut pitää. Jos jotain on joskus pitänyt muuttaa tai korjata niin ne on hoidettu aina mallikkaasti.

Yksi kehityskohteista on sellainen, jonka tehostamiseen emme voi yksin vaikuttaa, minkä toki asiakkaamme ymmärtävät. Maailmanlaajuinen komponentti- ja materiaalipula on vaivannut alan toimijoita jo pari vuotta, eikä asiaan ole tulossa nopeaa ratkaisua.  Valitettavasti joidenkin komponenttien heikko saatavuus on näkynyt joissain toimituksissa.

Materiaalien ja komponenttien saatavuushaasteita olemme pyrkineet taklaamaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa esimerkiksi vaihtamalla materiaalia tai osia helpommin saatavilla oleviin.

Toiminta on joustavaa ja kommunikaatio toimii hyvin. Toimitusaika-arviot ovat sattuneet kohdalleen pääsääntöisesti.

Toisinaan myös kiirehuippujen kohdalla toimitusajat ovat olleet pidemmät.

Ymmärrämme, että Saloteam on haluttu toimija ja ilmeisesti toisinaan kärsii kapasiteettivajeesta.

Yhteenvetona voimme todeta, että asiakastyytyväisyytemme on kokonaisuutena priimatasolla – ja että tartumme kehityskohteisiin jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Viemme palautteen myös suoraan käytäntöön. Viime aikoina olemme esimerkiksi kasvattaneet kapasiteettiamme panostamalla suurempiin tiloihin, ja lähiaikoina tiloihimme saapuu uusi CNC-kone, joka mahdollistaa entistä nopeamman ja tehokkaamman tuotannon.

Kokonaisuus toimii nopeasti ja vaivattomasti. Ei tarvitse kysellä perään, toimitusajat pitävät, laatu kohdallaan.