Koneistuksen hinta: Mistä se muodostuu?

koneistuksen hinta

Koneistuksen hinta koostuu monesta osatekijästä, kuten materiaaleista, sarjakoosta sekä kappaleiden vaikeusasteesta.

Tässä artikkelissa avaamme asioita, jotka vaikuttavat CNC-koneistuksemme hinnoitteluun.

Koneistamme mittatarkkoja osia teollisuusyrityksille, jotka toimivat esimerkiksi lääke-, teknologia- ja ajoneuvoalalla.  Saat tarkan hinta-arvion jättämällä tarjouspyynnön, mutta käydään läpi, mitkä asiat vaikuttavat hintaan yleisellä tasolla.  

Mitkä asiat vaikuttavat CNC-koneistuksen hintaan?

Materiaalit ja niiden saatavuus

Alumiinia vai muovia, ruostumatonta terästä vai titaania? Materiaalien osuus saattaa lohkaista merkittävän osan koneistuksen hinnasta.

Koneistamme osia erilaisista teollisista materiaaleista, joita tilaamme tarpeen mukaan varastoomme. Toisinaan materiaali voi olla arvokasta johtuen mm. minimilaskutus-, sahaus- ja rahtikuluista.

Perussääntönä alumiini ja muovi ovat vakiomateriaaleja, joiden koneistus on nopeaa ja sen vuoksi edullista. Yleisesti käyttämiämme materiaalilaatuja meillä on yleensä aina hyllyssä, ja ostamme niitä suurehkoina erinä mahdollisimman edullisesti.

Materiaalivalinnat vaikuttavat myös koneistuksen kokonaisaikaan. Esimerkiksi teräksen tai titaanin koneistaminen vie moninkertaisesti enemmän aikaa kuin muovin tai alumiinin.

Koneen asetukset, sarjakoko ja itse koneistusaika

Kuten arvaatkin, aika on rahaa, ja koneistukseen tarvittava aika vaikuttaa lopputuotteen hintaan.  

Koneistuksen kokonaisaika koostuu

1) koneen asetuksiin kuluvasta ajasta

2) varsinaisesta koneistuksen tarvitsemasta ajasta.

Asetusvaiheessa kone valmistellaan tehtävää työtä varten. Tässä vaiheessa koneelle tuodaan sarjan valmistuksessa tarvittava materiaali, valitaan koneistusohjelma ja tarvittavat terät. Usein työn edetessä tarvitaan myös erilaisia aputyökaluja ja pitimiä, jotka asennetaan ja tarvittaessa myös valmistetaan tässä vaiheessa.

Pienien, 1-2 kappaleen osasarjojen kohdalla asetusaika saattaa olla jopa moninkertainen varsinaiseen koneaikaan verrattuna.

Varsinainen koneistustyö on usein varsin suoraviivaista tekemistä, jolloin kone työstää kappaletta ohjelman mukaisesti. Yksittäisen osan koneaika saattaa vaihdella alle minuutista jopa useisiin tunteihin.

Kuinka haastavia osia koneistetaan?

Mitä monimutkaisempi ja muodoiltaan poikkeava osa on, sitä varmemmin se tarvitsee useamman työvaiheen. Tällöin esimerkiksi CAM-ohjelmoinnin työaika pitenee, ja osat valmistetaan useassa työvaiheessa, usein myös useammassa kuin yhdessä koneessa.

Jos koneistuksessa käytetään useaa konetta, koneistuksen asetusvaihe on tehtävä erikseen kullekin koneelle. Toisinaan kahden osan välillä voi olla pieni ero, jonka vuoksi toisen koneistuksessa tarvitaan useampi työvaihe, minkä vuoksi sen hinta voi olla merkittävästi verrokkiosaa korkeampi.

Yksinkertaiset osat koneistetaan puolestaan yhdessä koneessa ja yhdessä työvaiheessa, jolloin koneistuksen prosessi on nopeampi. 

Lue myös: Kuinka tarkka on mittatarkka?

Kuinka paljon tarvitaan koneistajan työpanosta?

Yksi merkittävä koneistuksen hintaan vaikuttava tekijä on tietenkin ammattilaisen työpanos. Koneistaja huolehtii siitä, että koneessa on oikeat asetukset, se käynnistyy ja tuottaa laadukkaat sarjat. Aina, kun uutta osaa valmistetaan ensimmäisen kerran, valvoo koneistaja työn etenemistä joko jatkuvasti tai satunnaisesti. Tällä varmistamme sen, että koneistusohjelma on kunnossa, ja kone tuottaa haluttua lopputulosta.

Useamman kappaleen osasarjaa valmistettaessa koneistajaa usein tarvitaan vaihtamaan kappaletta koneeseen – hän ottaa valmiin osan pois ja asettaa uuden valmistusaihion tilalle.

Mahdollisuus käyttää niin kutsuttua miehittämätöntä ajoa säästää kustannuksia. Tällöin kone voi käydä itsekseen useiden tuntien ajan ilman, että sen toimintaa tarvitsee valvoa.

Emme laskuta siitä, että koneistaja seisoo koneen vieressä, vaan ainoastaan siitä, kun hän operoi konetta ja varmistaa sen toimintaa. Koneen käydessä itsekseen koneistajamme voi myös suorittaa muita työtehtäviä.

Tarvitsetko lisäpalveluita koneistuksen jälkeen?

Varsinaisen koneistuksen jälkeen voimme pintakäsitellä koneistetut osat. Tällöin kyseessä on esimerkiksi alumiinin anodisointi, tai esimerkiksi maalaus, kiillotus tai karkaisu.

Tarvittaessa myös mittaamme koneistetut osat, ja tuotamme niistä lisäraportin. Tämän teemme lisätyönä, joka tulee vaikuttamaan hinnoitteluun. Myös tällöin hinnassa tulee huomioida mm. minimilaskutus- ja postituskulut.

Kuvissa osia, jotka olemme koneistaneet.

Onko tilauksellasi kiire? 

Ymmärrämme, että koneistusosien nopea toimitus on monesti erittäin tärkeää toimintasi kannalta.

Palvelemme kiiretilanteissa joustavasti, jolloin pyrimme lisäämään ilta- ja viikonloppuvuoroja. Koska järjestämme tuotantoamme uudelleen, se tarkoittaa lisäkustannuksia. Saatamme tarvita myös nopeasti uutta materiaalia, jonka tilaaminen vaikuttaa osaltaan myös hinnoitteluun.

Tavanomaiset, ei-kiireelliset tilaukset aikataulutetaan meillä myös tarkasti. Järjestämme kiireelliset tilaukset muiden töiden “päälle”, joten ne eivät hidasta aiemmin sisään otettuja tilauksia.

Lue myös: CNC-koneistuksen toimitusaikamme ovat nopeat ja joustavat

Yhteenveto

  • Koneistuksesta saa kustannustehokkaampaa 1) käyttämällä vakiomateriaaleja 2) hyödyntämällä automaatiota koneistusvaiheessa ja 3) tilaamalla osat mahdollisimman hyvissä ajoin, jos mahdollista.
  • Poikkeavat sarjakoot vaikuttavat hintaan. Pieni sarja ei aina tarkoita edullisempaa hintaa.
  • Joustamme kiiretilanteissa, jolloin järjestämme yö- ja viikonlopputöitä työn nopeuttamiseksi.

Lue myös: Teollisuustuotteiden osa- ja laitevalmistus Suomessa – milloin se on kannattavinta?

Pyydä tarjous koneistuksen hinnasta

Lopuksi on hyvä muistaa, että tarkka koneistuksen hinta muodostuu tarpeidesi perusteella. Kun haluat tietää, mitä sinun CNC-koneistuksesi tulee maksamaan, ota yhteyttä!

Saat selkeän tarjouksen, joka sisältää kaiken materiaalin, työn ja työssä mahdollisesti tarvittavat apuvälineet.

Kun haluat lisätietoa koneistuksestamme, lataa konekanta-esite täältä.

Lue seuraavaksi: Alihankintakoneistus alumiinista joustavalla toimitusajalla