Tuotannon pullonkaulojen purkaminen edistää sujuvaa tuotantoa: Case-esimerkit 

Onko tuotannossasi jokin työtä hidastava, epäergonominen tai tuotteen laatua heikentävä työvaihe, joka nousee tehokkuuden esteeksi? Tuotannon pullonkaulojen purkaminen on olennaista, kun haluat toiminnastasi sujuvaa ja kustannustehokasta.

Me Saloteamilla poistamme teollisuusyritysten tuotannon pullonkauloja ratkaisuilla, joita toteutamme mm. laitevalmistuksen ja kokoonpanon avulla.

Kokosimme esimerkkejä, jotka ovat ratkaisseet asiakkaidemme tuotannon haasteita. Useat asiakkaamme edustavat mm. lääke-, ajoneuvo- ja elektroniikkateollisuutta, mutta palvelemme eri alojen teollisuusyrityksiä.

Ratkaisumme poistavat mm. näitä yleisiä tuotannon pullonkauloja:

 • Hidas tuotantolinja, jossa usein käytetään paljon manuaalista työtä.
 • Rajallinen kapasiteetti.
 • Tuotteiden epätasainen laatu.
 • Laadukkaiden koneistusosien heikko saatavuus – meiltä saatte koneistusosat vaativiin tarpeisiin sovitussa aikataulussa.

Myös tuotannon ergonomian ja työturvallisuuden parantaminen ovat usein asiakkaidemme tarpeita. Meiltä saat esimerkiksi ratkaisuja, jotka vähentävät ja poistavat operaattorin voimaa vaativia tehtäviä tai hankalia liikeratoja. Huolehdimme siitä, että ergonomian vuoksi tehdyt parannukset aina myös tehostavat työskentelyä, eivät hidasta tai hankaloita sitä. 

Case-esimerkit, joilla sujuvoitamme asiakkaidemme tuotantoa:

Moderni tuotantolaite tehostaa operaattorin ajankäyttöä
Tuotantoa nopeuttava ja kapasiteettia nostava laiteratkaisu
Kokoonpanotyö tehostuu ergonomisella työpisteratkaisulla
Räätälöity laite tehostaa tuotteiden avaamista huolto- ja korjaustehtävissä

Moderni tuotantolaite tehostaa operaattorin ajankäyttöä  

Lähtötilanne

Asiakkaallamme oli käytössä noin 10 vuotta vanha tuotantolaite, joka alkoi olla aikaansa jäljessä eikä enää vastannut nykytuotannon tarpeita. 

Vanha tuotantolaite hidasti tuotantoa esimerkiksi rajoittamalla koneen käyttäjää siten, että hän oli jatkuvasti “kiinni koneella” eikä voinut poistua muiden työtehtävien äärelle. Vuosien varrella asiakkaalla oli herännyt tarve laitteeseen, jonka avulla voitaisiin suorittaa lähes automaattisesti useita aiemmin erillisiä työvaiheita.

Kuinka ratkaisun suunnittelu ja toteutus etenivät?

Tutustuimme asiakkaan tiloissa vanhaan laitteeseen, ja samalla kävimme läpi asiakkaan toiveita uudesta laitteesta.

Keskustelimme asiakkaan kanssa uuden laitteen ominaisuuksista tarkoin, useiden viikkojen ajan. Tarkensimme tuotevaatimuksia ja hahmottelimme laitteen toteutusta, johon lukeutui mm.

 • mekaanisen rakenteen
 • tärkeimpien toimilaitteiden 
 • sekä operaattorin työtehtävien ja käyttöliittymän läpikäyntiä. 

Vielä suunnitteluvaiheen aikana kävimme läpi laitteen rakennetta useita kertoja yhdessä asiakkaan kanssa, ja näissä katselmuksissa täydensimme laitemäärityksiä joiltain osin.

Valmistusvaiheessa asiakas pääsi koekäyttämään laitetta tuotantoomme.

Suoritimme asiakkaan kanssa useita laitteen koeajoja valmistusvaiheen aikana. Koeajojen yhteydessä sovimme muutamista lisäyksistä ja muutoksista, joiden avulla laitteen käytettävyyttä vielä parannettiin. Myös laitteen toiminnan mahdollisten virhetilanteiden läpikäynti oli selkeää oikean koneen äärellä.

Kun oli aika toimittaa hyväksytty laite asiakkaalle, avustimme sen käyttöönotossa ja järjestimme käyttökoulutuksen sen käyttäjille. 

Lopputulos

Asiakas sai nykytuotantoonsa modernin laitteen, joka automatisoi useita työvaiheita ja osaltaan tehosti tuotannon sisäistä logistiikkaa. 

Aktiivinen viestintä tarjous-, suunnittelu- ja valmistusvaiheissa varmisti sen, että asiakas sai parasta vastinetta tuotantonsa tarpeisiin.

Näitä asioita asiakas erityisesti arvosti:

 • Laitteen nopeustavoite saavutettiin.
 • Laitteeseen pystyttiin integroimaan kaikki asiakkaan toivomat ominaisuudet.
 • Työergonomian parannukset ja käytettävyys.
 • Toimintavarmuus ja laitteen pitkäaikainen itsenäinen toiminta.

Tuotantoa nopeuttava ja kapasiteettia nostava laiteratkaisu

Lähtötilanne

Asiakasyrityksen kasvava kapasiteettitarve aiheutti ongelmia vanhan, yli vuosikymmenen ajan käytössä olleen tuotantolaitteen kanssa. Nykyinen laite ei vastannut tuotannon kasvavia tarpeita, vaikka sitä oli pariin kertaan jo päivitetty kapasiteetin kasvattamiseksi.

Kuinka ratkaisun suunnittelu ja toteutus etenivät?

Aloitimme ideoimalla yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia toteutustapoja uudelle laitteelle. Tämän jälkeen me Saloteamilla laadimme konseptiehdotuksen, jossa määrittelimme keskeiset toiminnot, pääkomponentit sekä karkean rakenteen. 

Suunnittelemme laitteet asiakkaan tarpeiden mukaan, joten valmistusprosessi on aina yksilöllinen.

 • Laitteen suunnitteluvaihe eteni hieman poikkeuksellisesti ns. modulaarisesti, jolloin teimme suunnittelua ja valmistusta osin samaan aikaan.
 • Asiakas pystyi todentamaan muutamien kriittisten teknisten ratkaisujen toimivuuden ennen laitesuunnittelun viimeistelyä.
 • Testasimme laitetta useaan otteeseen asiakkaan kanssa tuotannossamme. Testien yhteydessä sovittiin vielä muutamia muutoksia rakenteisiin.
laiteratkaisu

Kun asiakas oli hyväksynyt laitteen, toimitimme sen asiakkaan tiloihin, osallistuimme käyttöönottotesteihin ja pidimme käyttökoulutuksen. 

Lopputulos

Asiakkaan uusi, automaattiseen toimintaan räätälöity laite poistaa tuotannon pullonkauloja ennen kaikkea nopeuden ja itsenäisen toiminnan avulla.

Asiakas arvosti ratkaisussa ennen kaikkea näitä ominaisuuksia:

 • Tahtiaikatavoite saavutettiin.
 • Automaatio mahdollista parempaa kustannustehokkuutta, kun laite toimii pitkiä aikoja ilman operaattorin valvontaa. 
 • Joustavaa lähestymistapaa laitesuunnittelun ja -toteutuksen osalta.

Kokoonpanotyö tehostuu ergonomisella työpisteratkaisulla

Lähtötilanne

Yrityksen tuotantomäärät ovat kasvaneet, mikä on johtanut siihen, että kokoonpanotyön kapasiteettia, tehokkuutta sekä ergonomiaa halutaan parantaa.

Kokoonpano suoritetaan työsoluissa, joissa tuote valmistuu useiden tarkkuutta vaativien työvaiheiden tuloksena. Proto- ja pientuotantovaiheessa yritys on hyödyntänyt itse suunnittelemaansa solujärjestelmää.

Kuinka suunnittelu- ja kokoonpanoprosessi sujui?

Vierailimme paikan päällä asiakkaan tuotantolaitoksella ja tutustuimme kokoonpanoympäristöön. Samalla kävimme keskustelua muutostarpeista, jotka liittyivät uusien solujen toteuttamiseen.

 • Toteutimme projektissa ensin konseptisuunnittelun, jonka yhteydessä hahmoteltiin pääpiirteittäin laitteen rakenne sekä tärkeimmät toiminnot ja laitteet.
 • Katselmoimme konseptiehdotuksemme asiakkaan kanssa, minkä jälkeen sovittiin muutamia tarkennuksia ratkaisuihin ja suunniteltiin solukokonaisuus valmiiksi.
 • Kun olimme valmistaneet laitteen, toimitimme sen asiakkaalle. 
 • Ensimmäisten kokeilujen perusteella teimme muutamia muutoksia ratkaisuumme. Rakenteita modifioitiin mm. vastaamaan paremmin eri kokoisten tuotanto-operaattorien työergonomiatarpeisiin.

Lopputulos 

Uusi kokoonpanosolu nopeuttaa kokoonpanotyötä ja ennen kaikkea parantaa tuotannon työntekijöiden ergonomiaa. Työpisteellä kaikki tarvittava on helposti käden ulottuvilla, ja erityistä huomiota on kiinnitetty osien käsittelyn ja liikeratojen helpottamiseen.

Lue myös: Miten ratkaisumme tukevat työergonomiaa kokoonpano- ja testaustyössä?

Räätälöity laite tehostaa tuotteiden avaamista huolto- ja korjaustehtävissä

Lähtötilanne

Asiakkaalla oli tarve tehostaa ja helpottaa tuotteiden avaamista, joka tehtiin käsin suuria määriä. Tuotannossaan asiakas avasi tuotteita, joissa oli liimattu rakenne. 

Tuotantomäärien kasvaessa työ alkoi sitoa paljon työvoimaa, ja lisäksi käsin avaaminen saattoi vaurioittaa avattavia tuotteita. 

Kuinka suunnittelu- ja valmistusprosessi etenivät?

Suunnittelu- ja valmistustyö eteni sujuvasti ja nopeasti, koska olimme toteuttaneet toimintaperiaatteeltaan vastaavia laitteita jo muutamille muille asiakkaille.

Laitteen koekäyttöä ja säätöä toimituskuntoon helpotti suuresti se, että asiakas toimitti meille useita tuotteita testikäyttöön.

Toimitusvaiheessa asiakas sai meiltä myös käyttökoulutuksen laitteeseen.

avauslaite

Lopputulos

Yksilöllisesti suunniteltu avauslaite mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan tavan avata suuria määriä tuotteita, samalla kun se helpottaa operaattoreiden työtä. Tärkeää oli myös, että laitteen käytön oppiminen oli vaivatonta avausta tekeville työntekijöille.

Ratkaisuja tuotannon pullonkaulojen poistoon 

Onko tuotannossasi haasteena jokin edellä mainitun kaltainen tilanne tai muu asia, joka muodostuu tuotannon tehokkuuden esteeksi? 

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten voimme auttaa tuotantoasi.

Tutustu palveluihimme:

CNC-koneistus
Tuotannon apulaitteet
Kokoonpano
Sopimusvalmistus