Kokoonpanojigit

Loppukokoonpanossa on tärkeää, että tuotteen toiminnallisuus ja ulkonäkö säilyvät virheettöminä. Myös komponenttien asentaminen oikeassa järjestyksessä vaikuttaa oleellisesti tuotteen laatuun.

 

Oikein koottuja tuotteita

Saloteamin loppukokoonpanojigit helpottavat ja nopeuttavat kokoonpanoprosessia säästäen näin kustannuksia huomattavalla tavalla. Loppukokoonpanojigin ansiosta vältytään aikaa vieviltä korjaustöiltä, joita vahingoittuneet komponentit aiheuttaisivat kokoonpanoprosessissa. Myös kokonaan asentamatta jääneet tai virheellisessä järjestyksessä asennetut komponentit aiheuttavat lisätyötä.

 

Kaikki osat asennettu

Vähentämällä virhemahdollisuuksia loppukokoonpanossa voidaan tehostaa prosesseja merkittävästi. Saloteam tarjoaa erilaisia kokoonpanoprosessin laatua seuraavia tuotteita, jotka voidaan liittää kokoonpanojigiin. Tällaisia ovat esimerkiksi ratkaisut, joiden avulla voidaan varmistaa, että tuotteessa tietyt osat ovat paikallaan.

 

 Ota yhteyttä, etsitään teidän yrityksellenne toimivin ratkaisu!

Soita +35827215500 tai lähetä viesti sales@saloteam.fi.