Projektinhallinta

Yhteistyön selkeyttä ja tehokkuutta

Lue lisää ota yhtettä

Saloteam suunnittelee ja valmistaa ratkaisuja käsin tehtävään kokoonpanoon

Tuotteemme valmistetaan räätälöidysti piensarjoina asiakkaan tarpeisiin. Järjestelmällinen ja ratkaisukeskeinen tapamme edetä projektissa mahdollistaa asiakkaalle parhaan mahdollisen lopputuloksen.

1. Asiakaskontakti

Saloteamin tavoitteena on olla mukana asiakkaiden tuotekehityksessä alusta alkaen. Näin saadaan huomioitua suunnittelutyössä kaikki tärkeät seikat, jotka vaikuttavat suunniteltavan laiteratkaisun rakenteeseen ja toiminnallisuuteen.

Yhteys Saloteamin ja asiakkaan välillä syntyy, kun asiakas haluaa kehittää käsin tehtävän kokoonpanon prosesseja. Tarve saattaa syntyä, kun halutaan tehostaa kokoonpanon eri vaiheita nopeammiksi ja keskittyä tuotteiden laadun parantamiseen. Toisaalta tarve voi syntyä jo pelkästään uuden tuotteen kehittämisen myötä. Tuotannon uudistuessa myös kokoonpanon laiteratkaisuilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia kuin aiemmin.

2. Tehtävän määrittely

Uusi projekti käynnistetään tehtävän määrittelyvaiheella, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet. Saloteamin asiantuntijoiden kanssa hahmotellaan yhteistyössä, minkä tyyppinen ratkaisu toimii parhaiten asiakkaan kokoonpanoprosesseissa. Saloteam pystyy tarjoamaan kokemustaan kokoonpanoprosessien kehittämisestä, kun taas asiakkaalla on kokonaiskuva tuotannostaan ja tuotteistaan.

Määrittelyvaiheessa kerätään myös tilattavan laiteratkaisun toimintaan liittyviä erityisvaatimuksia. Esimerkiksi asiakkaan tuotteen kokoonpanoprosessissa tuotteen osien asennustarkkuus tai –järjestys saattavat vaikuttaa suunniteltavan laiteratkaisun ominaisuuksiin.

3. Tuotekonseptin suunnittelu

Saloteam käyttää suunnittelussaan uusimpia 3D CAD-mallinnusohjelmia. Suunnittelussa keskitytään etsimään kustannustehokas ja toimiva ratkaisu yhdessä määriteltyihin tarpeisiin. Yrityksemme monipuolisen ja kokeneen suunnittelutiimin ansiosta asiakas saa Saloteamilta joustavasti ja nopeasti sellaisia ratkaisuja, jotka tehostavat kokoonpanoprosesseja.

4.Tuotekonseptin hyväksyttäminen

Saloteamissa suunniteltu tuotekonsepti esitetään asiakkaalle ensin sähköisessä muodossa, jolloin suunnittelijan ideoimaa ratkaisua voidaan arvioida kriittisesti ennen tuotannon aloittamista. Sähköisen 3D-mallin avulla asiakas voi käydä läpi tarpeelliset muutokset suunnittelijan kanssa. 3D-mallinnuksen ansiosta vältetään vääränmallisten osien valmistus ja vähennetään merkittävästi kustannuksia.

5. Tuotanto: valmistus, kokoonpano, testaus

Valmistamme itse suurimman osan suunnittelemistamme tuotteista ja niiden osista. Tuotteet testataan huolellisesti ennen toimitusta asiakkaalle. Tuotteemme voidaan testata jo varhaisessa vaiheessa asiakkaan omalla tuotantolinjalla. Testauksen palautteen perusteella teemme tarvittavat muutokset, minkä jälkeen aloitetaan kappaleiden valmistus. Hyödynnämme tuotannossamme CAD / CAM –ohjelmistojen viimeisintä tekniikkaa ja konekantamme mahdollistaa monipuoliset valmistusmenetelmät. Asiakas hyötyy tuotantomme kyvystä palvella nopeasti ja joustavasti.

6. Toimitus asiakkaalle

Saloteam on tunnettu tehokkaasta tavastaan palvella asiakkaitaan. Tuote etenee nopeasti suunnittelupöydältä tuotannon kautta asiakkaalle. Yritys toimittaa tuotteitaan mihin tahansa maanosaan. Asiakkaat voivat halutessaan valita itselleen sopivimman kuljetusmuodon ja –yhtiön, mutta tarvittaessa käytössä ovat Saloteamin luotettavat sopimuskumppanit. Otamme huomioon toimituksissamme eri maiden pakkauskäytännöt. Lisäksi toimituksen kulkua on mahdollista valvoa seurantakoodin avulla.

Ota yhteyttä, etsitään teidän yrityksellenne toimivin ratkaisu!

Ota yhteyttä alapuolen lomakkeella,
soittamalla numeroon +358 2 721 5500
tai sähköpostilla sales@saloteam.fi.