Projektinhallinta laiteliiketoiminnassa

Selkeää ja sujuvaa yhteistyötä heti projektin alkumetreiltä

Lue lisää ota yhtettä

Suunnittelemme ja valmistamme laitteita tehokkaampaan tuotantoon

Valmistamme tuotteemme räätälöidysti piensarjoina yrityksenne tarpeisiin. Järjestelmällinen ja ratkaisukeskeinen tapamme edetä projektissa mahdollistaa sinulle parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Projektinhallintamme ytimessä on asiakkaalle selkeä ja sujuva polku. Projektinhallinta käynnistyy ensimmäisestä asiakaskontaktista, johon vastaamme nopeasti ja ammattilaisen näkemyksellä. Selkeän projektinhallintamme ansiosta saat laadukkaat ratkaisut kustannustehokkaasti ja nopeasti.

projektivaiheet

1. Asiakaskontakti

Yksi yhteydenotto riittää uuden projektin käynnistämiseen. Alkusysäys lähtee tyypillisesti siitä, että sinä asiakkaana tuot esille yrityksenne tarpeen kehittää kokoonpano- ja testausprosessejanne. Kyseessä voi olla kokonaan uusi tuote, tai jo tuotannossa olevan laitteen valmistuksen tehostaminen.

Pyrimme olemaan mukana asiakkaidemme tuoteprojekteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin ollen voitte huomioida tuotteidenne kokoonpanon ja testaamisen tarpeen jo silloin, kun tuote on vielä suunnittelupöydällä – ja voitte tehdä paremmin tuotteen valmistettavuutta tukevia ratkaisuja.

Tuoteviestintä projektin alkumetreillä tuo vastaavasti meille tärkeää tietoa, jonka voimme huomioida laiteratkaisun rakenteessa ja toiminnallisuudessa parhaalla tavalla.

2. Tarpeen kartoittaminen ja ratkaisujen määrittely

Yrityksenne tarpeiden kartoittaminen on olennaista projektin alussa, jotta ratkaisu saa oikeat suuntaviivat jo alkumetreillä.

Laiteliiketoiminnan asiantuntijamme ideoivat ja kehittävät yrityksenne kanssa ratkaisuja, jotka hyödyttävät parhaiten kohdetuotetta sekä tuotantoympäristöänne. Yhteistyö on molemmin puolin hyödyllistä. Me Saloteamilla tarjoamme kokemustamme tuotantoa tehostavien laitteiden kehittämisestä, kun taas teillä on kokonaiskuva tuotannostanne ja tuotteistanne.

Määrittelyvaiheessa kartoitamme myös, mikäli tilattavaan laiteratkaisuunne liittyy tiettyjä erityisvaatimuksia. Laiteratkaisun lopullisiin ominaisuuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi se, jos tilattava laite liittyy eri työvaiheisiin ja tuotantoympäristön tilaratkaisuihin, mittalaitteisiin ja muihin järjestelmiin.

Tässä vaiheessa sovimme myös teknisistä rajapinnoista sekä työnjaosta Saloteamin ja yrityksenne välillä.

3. Laitesuunnittelu

Suunnitteluvaiheessa etsimme kustannustehokkaan ja toimivan ratkaisun, joka vastaa yrityksenne kanssa määriteltyihin tarpeisiin.

Kokenut ja monipuolinen suunnittelutiimimme varmistaa sen, että saatte ratkaisuja, jotka ovat räätälöityjä ja mitoitettuja juuri tarpeisiinne. Näin ollen voit unohtaa huolen ratkaisun ali- tai ylimitoittamisesta.

Mikäli tarpeesi ja ratkaisun teknisyys vaativat tarkempaa selvitystä, voimme tehdä esisuunnittelua ennen varsinaista suunnitteluvaihetta. Tällöin selvitämme tarkemmin lähtötietoja, tarjoamme erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sekä valitsemme haluttujen toimintojen kannalta kriittisiä komponentteja. Kun konseptointi on valmis, sovimme kanssasi, millä ratkaisulla edistämme projektia.

4. Katselmointi ja suunnittelun viimeistely

Laitesuunnittelun loppusuoralla lähetämme ehdottamamme ratkaisun 3D-mallin teille katselmoitavaksi. Tässä vaiheessa teidän on aika käydä läpi ratkaisuehdotus organisaationne sisällä, ja voitte kertoa meille mahdollisista muutostarpeista ja -toiveista.

Kun hyväksytte ehdotuksen, viimeistelemme suunnitteluvaiheen tuottamalla vielä osapiirustukset ja muut valmistusdokumentit tuotantoomme.

5. Tuotanto: osavalmistus, kokoonpano, testaus

Valmistamme itse suurimman osan suunnittelemistamme laitteista ja niiden osista. Hankimme myös laitteissa tarvittavat muut komponentit ja kokoamme ne valmiiksi. Testaamme laitteiden toiminnan huolellisesti ennen toimitusta teille. Teemme testauksen usein niiden malliosien ja -laitteiden avulla, jotka te olette toimittaneet meille. Tällä varmistamme ratkaisun parhaan laadun ja toimivuuden.

6. Ratkaisun toimitus yrityksellenne + huolto ja varaosat

Olemme tunnettuja täsmällisen tehokkaasta asiakaspalvelustamme. Tuotteemme etenee nopeasti suunnittelupöydältämme tuotantoon ja teille toimitettavaksi. Kun valmistettu laite on valmis, pakkaamme sen asianmukaisesti ja toimitamme tuotteet yrityksellenne.

Asiakasyhteistyömme ei pääty toimitukseen. Jo laitetoimituksen yhteydessä voimme toimittaa kuluvista osista teille varaosasarjan. Voit tilata meiltä varaosia myöhemminkin, ja voit tarvittaessa toimittaa laitteet meille huoltoon tai päivitykseen.

Millaiset toimitusaikataulumme ovat?

Projektiemme selkeät vaiheet tekevät toimituksesta mahdollisimman sujuvaa ja aikataulutettua.
Määrittelemme jokaiselle projektillemme tavoiteaikataulun, joka lähtee yrityksenne esittämistä toiveista. Laitteiden toimittaminen muodostuu useasta edellä kuvatuista vaiheista, joiden sujuvuus vaikuttaa myös toimituksiin.

Etenemisvaiheeseen voivat vaikuttaa esimerkiksi

• tilattavan laitteen erityispiirteet
• suunnitteluvaiheessa huomioitavat toiveet
• mahdolliset muutos- tai lisäystyöt
• mahdolliset ulkopuolelta tilattavat osat
• kommenttikierrosten nopeus organisaatiossanne.

Annamme jokaisen projektin alussa suuntaviivat toimitusaikataululle. Hieman yleistäen voi sanoa, että yksikertaisemmat laitteet voimme suunnitella jopa päivässä ja toimittaa nopeammin. Sen sijaan vaativammat laiteratkaisut ovat tyypillisesti viikkojen toimitusaikatauluissa.

Toteutamme myös projektin aikana esille nousseita muutos- ja lisätyötoiveita. Tämä luonnollisesti voi vaikuttaa alkuperäiseen aikatauluun sekä projektin kokonaiskustannuksiin. Käymme selkeästi kanssasi läpi, millaisia muutoksia voimme toteuttaa, mikäli niitä nousee jo projektin käynnistyttyä. Tällöin saat myös päivitetyt tiedot projektin kustannuksista ja aikatauluarviosta.

Roolisi asiakkaana sujuvassa projektinhallinnassa

Projektinhallinnassa riittävä taustoitus etenkin projektin alkuvaiheessa on olennaista, jotta tilauksesi etenee halutussa aikataulussa.

On tärkeää, että saamme teiltä projektin alussa tarvittavat tiedot ratkaisun kaupallisista, teknisistä kuin aikataulullisista odotuksista. Näin ollen projektinne pääsee etenemään mahdollisimman nopeasti oikean tiedon valossa.

Toivomme myös, että saamme suunnitteluehdotuksemme kommentoinnin teiltä kokonaisuutena sovitussa aikaraamissa. Näin pääsemme viimeistelemään suunnitteluvaiheen aikataulussa, ja sitä kautta etenemään tuotantoon ja toimitukseen.

Mikäli toimitatte meille materiaalia, osia tai mallikappaleita laitevalmistukseen, toivomme myös saavamme nämä jo projektin alkuvaiheessa.

 

Ota yhteyttä, etsitään teidän yrityksellenne toimivin ratkaisu!

Ota yhteyttä alapuolen lomakkeella,
soittamalla numeroon +358 2 721 5500
tai sähköpostilla sales@saloteam.fi.