Saloteam

Saloteam on v. 1991 perustettu salolainen 30 työntekijän yritys, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa tehokkuutta asiakkaidensa tuotantoon.

Lue lisää Ota yhteyttä

Kokoonpanoprosessien kehittämisen asiantuntija

Alihankintakoneistuksen lisäksi suunnittelemme ja valmistamme laitteita valmistavan teollisuuden laitekokoonpanoon ja testaukseen.

Palvelemme yrityksiä, jotka etsivät ratkaisuja tuotantomenetelmiensä tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Asiakkaat arvostavat innovatiivisuuttamme ja toimivia ratkaisujamme.

Kun elektroniikka-alan suuret yritykset 90-luvun alussa ryhtyivät hakemaan alihankkijoita kunnossapitoon, Hannu Heinonen halusi kokeilla siipiään perustamalla oman yrityksen. Vuosi oli 1991. Toiminta alkoi kahden henkilön voimin ja työntekijöiden määrää kasvatettiin maltillisella tahdilla. 90-luvun loppupuolella työt muuttuivat kunnossapidosta laitevalmistukseen, jolloin omaa toimintaa kehitettiin ja laajennettiin myös suunnittelupuolelle, komponenttivalmistukseen sekä laiteinvestointien kautta koneistukseen. Yrityksen alkuaikoina asiakaskunta oli pääsoin paikallisia yrityksiä, mutta ensimmäisiä toimituksia ja asennuksia tehtiin myös ulkomaille 90-luvun puolivälissä.

Ota yhteyttä

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli Saloteamille kasvun aikaa. Sitä vauhditti etenkin ulkomaan myynti. Viennin osuus toiminnasta oli näinä vuosina yli 70 % ja tuotteita toimitettiin ympäri maailmaa yli 20 maahan. Asiakkaina olivat niin tuotantolaitokset ja -tehtaat kuin tuotekehitysyksiköt.

Saloteam oli lähes täysin sidoksissa matkapuhelinteollisuuteen 2000-luvun alkupuolella. Imu ja vauhti oli kova, kun maailmalla kännyköiden kysyntä kasvoi ja lisää tuotantokapasiteettia rakennettiin. Se vauhditti myös Saloteamin kasvua. Laitteisiin ja henkilöstöön investoitiin sekä tuotteita ja toimintaa kehitettiin kiinteässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Saloteamin perustamisesta lähtien yritystä oli johtanut koko sen historian ajan Hannu. Vuonna 2013 yrityksen päivittäinen vetovastuu siirtyi Juha Hänniselle.

2010-luku on ollut uudistumisen ja asiakaskunnan laajentamisen aikaa. Tänä päivänä Saloteam on edelleen asiakaslähtöinen yritys, joka toimii puhtaasti alihankkijana. Asiakaan ääni on tästä syystä erityisen tärkeässä merkityksessä. Nykyisin Saloteamin asiakaskunta muodostuu laajalta toimialalta kattaen niin elektroniikka-, valaisin-, lääke- ja autoteollisuutta kuin myös kone- ja laiterakentajia. Yrityksen henkilöstö on sitoutunutta ja valmiina uusiin haasteisiin.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, etsitään teidän yrityksellenne toimivin ratkaisu!

Ota yhteyttä alapuolen lomakkeella,
soittamalla numeroon +358 2 721 5500
tai sähköpostilla sales@saloteam.fi.