Kokoonpanolaitteet ja työkalut

Loppukokoonpanossa on tärkeää, että tuotteen toiminnallisuus ja ulkonäkö säilyvät virheettöminä

lue lisää Ota yhteyttä

Kokoonpanojigit

Loppukokoonpanossa on tärkeää, että tuotteen toiminnallisuus ja ulkonäkö säilyvät virheettöminä. Myös komponenttien asentaminen oikeassa järjestyksessä vaikuttaa oleellisesti tuotteen laatuun.

Oikein koottuja tuotteita

Saloteamin loppukokoonpanojigit helpottavat ja nopeuttavat kokoonpanoprosessia säästäen näin kustannuksia huomattavalla tavalla. Loppukokoonpanojigin ansiosta vältytään aikaa vieviltä korjaustöiltä, joita vahingoittuneet komponentit aiheuttaisivat kokoonpanoprosessissa. Myös kokonaan asentamatta jääneet tai virheellisessä järjestyksessä asennetut komponentit aiheuttavat lisätyötä.

Kaikki osat asennettu

Vähentämällä virhemahdollisuuksia loppukokoonpanossa voidaan tehostaa prosesseja merkittävästi. Saloteam tarjoaa erilaisia kokoonpanoprosessin laatua seuraavia tuotteita, jotka voidaan liittää kokoonpanojigiin. Tällaisia ovat esimerkiksi ratkaisut, joiden avulla voidaan varmistaa, että tuotteessa tietyt osat ovat paikallaan.

Ruuvausjigit

Yksi keskeinen vaihe tuotteen kokoonpanossa on ruuvaus.

Tarkkuutta ja nopeutta

Saloteamin tarjoama tuotteen kokoonpanotyöhön suunniteltu ruuvausjigi pitää tuotteen koottavat osat tarkasti paikoillaan ja tarvittaessa myös puristaa niitä yhteen, jotta ruuvaus voidaan suorittaa tehokkaasti. Jigin ruuviohjaimet auttavat kokoonpanossa kohdistamaan ruuvaimen tarkalleen oikeaan kohtaan, jolloin ruuvit eivät vahingoita tuotteen osia. Saloteamin ruuvausjigit parantavat prosessien toistettavuutta ja lyhentävät työhön käytettyä aikaa.

Puristus- ja alipainejigit

Koontialustoja, joissa käytetään sekä alipainetta että paineilmatoimista puristusyksikköä, voidaan käyttää monissa eri prosesseissa, esimerkiksi erilaisten liimattavien komponenttien asennuksessa.

Osat pysyvät oikeilla paikoillaan

Alipainejigi mahdollistaa osien paikallaan pysymisen, vaikka kokoonpantavat osat olisivat muodoltaan pyöreitä tai niitä jouduttaisiin kääntämään kokoonpanoprosessin aikana. Alipainejigin avulla voidaan pitää komponentti paikallaan suojakalvojen poistamisen ajan, ja tämän jälkeen osat puristetaan toisiaan vasten painojigin avulla.

Säädettävät ominaisuudet ja anturoinnit

Saloteam tarjoaa ratkaisuja yksinkertaisista tukialustoista puristustyökaluihin, joissa puristusaikaa ja -voimaa voidaan säätää prosessin vaatimusten mukaan. Paineilmakomponenttien ohella tuotteissa voidaan käyttää myös sähköistä ohjausta takaamaan kokoonpanovaiheen toistettavuus ja laatu.

Käsikäyttöiset kokoonpanotyökalut

Näiden työkalujen avulla on helppo poimia yksittäinen komponentti pakkauksestaan ja liittää se lopputuotteeseen. Erikoistyökalujen ansiosta herkkiä komponentteja voidaan käsitellä niin, etteivät pienimmätkään osat vaurioidu mekaanisesti tai sähköisesti.

ESD-turvallisia ratkaisuja

Tarttuminen komponenttiin on ratkaistu mekaanisesti tai alipaineen avulla. Kaikki Saloteamin tarjoamat käsikäyttöiset kokoonpanotyökalut ovat ESD-suojattuja. ESD-suojaus varmistaa sen, että työkalut eivät vahingoita herkkiä komponentteja sähköisesti.

Pinsetit

Kokoonpanotyössä komponentteihin tarttuminen voidaan tehdä erikoisvalmisteisten pinsettien avulla. Pinsettien kärkimateriaali ja -muoto voidaan valita asennettavan komponentin vaatimusten mukaisesti. Pinsettien avulla asennustyö onnistuu tehokkaasti ja tarkasti vahingoittamatta tuotetta tai komponentteja.

Räätälöidyt asennustyökalut

Räätälöidyt asennustyökalut ovat tuotteen osien muotoihin sopiviksi suunniteltuja työkaluja. Käsikäyttöisten asennustyökalujen kohdalla tartunta komponenttiin tapahtuu mekaanisesti. Asennustyökalulla voidaan myös painaa komponentti paikoilleen lopputuotteeseen. Työkalu auttaa kokoonpanijaa asettamaan komponentin täsmälleen oikeassa asennossa oikeaan paikkaan. Asennustyökalujen ansiosta vähennetään asennusvirheitä ja nopeutetaan kokoonpanotyötä.

Alipaineeseen perustuvat asennustyökalut

Herkkiin komponentteihin tartunta voidaan tehdä käsikäyttöisellä asennustyökalulla, jossa tartunta perustuu alipaineeseen. Alipaineen ansiosta komponentti on helppo poimia ja asentaa oikeaan paikkaan vahingoittamatta herkkiä osia tai pintoja. Alipaineeseen perustuva asennustyökalu soveltuu esimerkiksi sellaisten komponenttien asennukseen, jotka ovat hyvin kevyitä tai muodoltaan sellaisia, joihin ei pysty tarttumaan mekaanisesti.

Huolto- ja varaosat

Saloteamin huoltopalvelu toimii tehokkaasti ja luotettavasti, kun asiakkaamme tarvitsevat varaosia tai huoltoa laitteisiinsa. Nopean palvelumme ansiosta tuotantoon ei aiheudu katkoksia.

Varaosat

Saloteamin kokoonpanoa helpottavien ratkaisujen varaosien tilaaminen on tehty Saloteamilla joustavaksi. Saloteam määrittelee jo tuotteen suunnitteluvaiheessa varaosalistan, jonka mukaan asiakkaan on helppo tilata suositeltuja varaosia. Halutessaan asiakas voi tilata myös muita tuotteen sisältämiä osia tuotteen mukana toimitetun räjäytyskuvan ja osaluettelon perusteella.

Varaosia voidaan valmistaa asiakkaan niin halutessa myös yksittäiskappaleina, ja minimitilauseriä ei ole. Valmistamiemme ratkaisujen varaosia on mahdollista tilata myös senkin jälkeen, kun itse tuotteen valmistus on päättynyt. Varaosia toimitetaan sekä suoraan varastostamme että tuotekohtaisesti tilaamalla. Joustava varaosapalvelu mahdollistaa asiakkaalle keskeytymättömän tuotannon ja helposti huollettavat kokoonpanotyökalut.

Huolto

Saloteamin tuotteet ovat pääosin huoltovapaita, mikä tekee niistä tuotantoprosessien kannalta erittäin kustannustehokkaita. Kuluvien osien vaihto onnistuu asiakkaalta omatoimisesti selkeiden huolto-ohjeiden avulla. Tarvittaessa myös Saloteamin tuotetuki tarjoaa lisäohjeita huoltotoimenpiteisiin. Aiemmin toimitettuja laitteita voidaan myös päivittää Saloteamilla uudempaan versioon. Saloteam palvelee asiakkaitaan kaikissa tuotteen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Tutustu videolla automaattiseen kokoonpanosoluun

Asiakkaamme kertovat

“Saloteam on meille mekaniikkasuunnittelun ja -valmistuksen asiantuntijana hyvä kumppani. Heillä on suunnitteluosaamista, johon yhdistyy meille tärkeä piensarjojen valmistus. On vahvuus, että nämä kaksi toimintoa ovat saman katon alla. Olemme hyödyntäneet heidän osaamistaan erityisesti hienomekaniikkasuunnittelussa, joka on meille tuntemattomampi osaamisalue”

Toimitusjohtaja Pertti Aimonen, OptoFidelity

“Kiireessä kumppanuuden arvo punnitaan. Olemme saaneet Saloteamilta aina ystävällistä ja tehokasta palvelua, jopa silloin, kun aikataulut painavat kaikkien niskassa”

Application engineering manager Juha Röyhkiö, LEDIL

“Mielestäni on hienoa, että olemme löytäneet kumppanin, jota oikeasti kiinnostaa, että toimiiko tuote myös tuotannossa. Työ ei pääty toimitukseen, vaan tuotetta testataan ja kehittämistarpeiden kautta pyritään parhaimpaan lopputulokseen. Saloteam on riittävän pieni ja ketterä toimija, joka ymmärtää asiakkaan tarpeita muuttuvissakin tilanteissa”

Elektroniikkainsinööri Mikko Mäkitalo, NORDIC LIGHTS

Ota yhteyttä, etsitään teidän yrityksellenne toimivin ratkaisu!

Ota yhteyttä alapuolen lomakkeella,
soittamalla numeroon +358 2 721 5500
tai sähköpostilla sales@saloteam.fi.