Ympäristö

Saloteamin tuotanto on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotanto noudattelee EU:n vaarallisten aineiden rajoittamisdirektiiviä.

Saloteam kantaa vastuuta ympäristöstä varmistamalla, että käytetyt raaka-aineet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.  Saloteamin merkittävimmät raaka-aineiden toimittajat noudattavat ISO 14001 -ympäristölaatujärjestelmää.

Kierrätys on olennainen osa Saloteamin tuotantoprosessia. Tuotannossa syntyvä jäte lajitellaan jo työpisteissä energia- ja sekajätteeseen. Lisäksi metalli kerätään erikseen. Lajittelun kehittämisen myötä sekajätemäärät ovat vähentyneet alle puoleen. Lajittelu on myös osaltaan nopeuttanut työskentelyä ja vapauttanut konekapasiteettia.