Teollisuustuotteiden osa- ja laitevalmistus Suomessa – milloin se on kannattavinta?

Kun puhutaan tuotteen valmistuksen kannattavuudesta, tuotantomaalla on usein ratkaiseva rooli alalla kuin alalla. Myös metalliteollisuudessa on pitkään jatkunut kehityssuunta, jossa massatuotteita on kannattavinta valmistaa edullisten tuotantokustannusten maissa, kuten Kiinassa.

Samaan aikaan suomalaisen tuotevalmistuksen vahvuuksia ovat korkea laatu, joustavuus ja toimitusvarmuus, jolloin vaativien tuotteiden valmistus Suomessa voi olla parempi kokonaisratkaisu.

Viime aikoina myös koronapandemia on saanut yritykset tarkastelemaan tuotantoketjujaan. Rajoitukset ja toimitusvaikeudet tuovat arvoketjuihin häiriöitä, mikä voi puoltaa lähempänä toimivia alihankkijoita.

Metalliteollisuus on Suomen suurin teollisuuden osa-alue, ja ala käsittää laajan kirjon tuotevalmistusta suurista koneen osista vaativiin koneistusosiin ja erilaisiin työvälineisiin. Seuraavaksi käymme läpi, millaisia edellytyksiä metallituotteiden valmistukselle Suomessa on, ja mikä on Saloteamin rooli sujuvan tuotevalmistuksen mahdollistajana.

Kannattavan liiketoiminnan edellytykset Suomessa

Suomessa tuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä määrittävät pitkälti samat asiat, jotka ovat vahvistaneet suomalaisten yritysten markkinaa ennenkin. Erityisesti korkean teknologian osaaminen tuo kotimaiselle tuotannolle kilpailuetua.

Kannattavan tuotevalmistuksen tekijöitä

  • Osaava työvoima ja sen saatavuus on laadukkaan tuotannon edellytys.
  • Yksilölliset ja laadukkaat tuotteet, joilla on selkeä kilpailuetu.
  • Työn tuottavuus, jossa tehokkaat ja automatisoidut menetelmät ovat avainasemassa.
  • Innovatiivisuus. Suomessa teknologisesti edistynyt ja vaativa tuote tuo kilpailuetua massatuotteen sijaan.
  • Tehokas ja automaatiota hyödyntävä laitekanta varmistaa tuotteen tehokkaan valmistusprosessin sopivalla kulurakenteella.
  • Valmistusta tehostavat tuotannon apulaitteet. Esimerkiksi testauksen, kokoonpanon ja ohjelmoinnin apulaitteet tehostavat tuotantoprosesseja ja ergonomiaa tietyissä tuotannon vaiheissa. Tutustu tuotannon apulaitteiden palveluumme ja lue lisää, miten ratkaisumme parantavat tuotantosi ergonomiaa.
  • Tehokkaasti toimiva yhteistyöverkosto. Tuotteen valmistuksessa kaikkea ei ole kannattavaa tai järkevää tehdä tai hankkia itse, sillä kumppani voi toteuttaa osatoimitukset tai tietyt tuotantovaiheet kustannustehokkaammin.
  • Toimiva logistiikkarakenne, jonka avulla materiaalit, komponentit ja tuotteet liikkuvat tehokkaasti tuotantoon, ja valmiit tuotteet maailmalle. Koronan myötä logistiikkaketjut ovat monin paikoin ongelmissa, ja siksi paikkaavia menetelmiä lentorahdille kannattaa kehittää.

Lisäksi Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyä puoltaa se, että yhteiskunta on toimiva ja vakaa niin normaali- kuin kriisioloissa.


Millaisia tuotesarjoja Suomessa on tehokkainta valmistaa?

Mitä vaativampi ja yksilöllisempi osakokonaisuus, sarja tai tarve on kyseessä, sitä enemmän sen lähellä toimivasta tuotantoketjusta on hyötyä.

Yksinkertaisia massatuotannon eriä tuotetaan rutinoituneesti ulkomailla, ja “bulkkituotteet” on kustannustehokasta valmistaa esimerkiksi Aasian maissa. Jos esimerkiksi tarvitaan 1000 kappaletta täysin samanlaista tuotetta tai osaa, ne voi olla tehokkaampaa valmistaa halpojen tuotantokustannusten maissa.

Toisaalta kun kyseeseen tulee suuri ja vaativa tuotantosarja, jonka osissa on osissa on paljon eroavaisuuksia ja valmistetaan useita variantteja, tuotanto on kokonaistehokkaampaa hoitaa Suomessa. Karkeana esimerkkinä sarja, jossa on 500 erilaista kappaletta ja 2 kappaletta kutakin, vaatii enemmän erikoistumista  ja joustavuutta, johon Suomessa on erinomaiset valmiudet.

Vaativien metallituotteiden valmistamista Suomessa puoltaa myös se, että mahdolliset muutokset tuotantoon voidaan tehdä helpommin, nopeasti ja ilman kielimuuria. Kokonaiskustannukset kasvavat nopeasti, jos haluat valmistettuihin tuotteisiin nopeita muutoksia Aasiassa, tai mikäli lopputuotteita täytyy korjauttaa tai muokata kielimuurin ylitse.

Saloteamin toteuttamat vaiheet olivat niin olennaisia koko tuotteelle, että emme halunneet ottaa turhia hidasteita kommunikoinnin, aikataulujen tai laadun suhteen ulkomaisen toimittajan kanssa.  – Silla Tuovinen, Varjo Technologies.


Mitkä asiat puoltavat kotimaista sopimusvalmistusta?

Ulkoistettu sopimusvalmistus on ratkaisu silloin, kun haluat tehosta ja nopeuttaa tuotevalmistustasi, sillä tällöin sopimusvalmistaja ottaa vastuun osa- ja laitevalmistuksesta.

Kotimainen metallituotteiden sopimusvalmistus puolustaa paikkaansa erityisesti siksi, että vaativat tuotteet valmistuvat joustavissa erissä, ilman kielimuuria, nopeilla toimitusketjuilla ja korkealla laadunvalvonnalla.

On tärkeää huomata, että kustannukset eivät muodostu vain valmistuksesta, vaan koko prosessin tehokkuudesta, joka kokonaisuutena säästää myös aikaasi.

Yhteisen kielen merkitystä ei voi liikaa painottaa sujuvassa sopimusvalmistuksessa. Etenkin alkutietojen, dokumenttien ja ohjeiden läpikäynti ja ymmärtäminen on tehokasta, kun asiat eivät jää kielimuurin taakse. Pienetkin väärinymmärrykset voivat johtaa myöhemmin korjaustarpeisiin ja uusiin kustannuksiin.

Kun haluat säästää aikaasi ja tuotannon nopeasti käyntiin, kotimaisena toimijana pääsemme liikkeelle myös vähäisemmillä alkutiedoilla.

Kotimaisen kumppanin kanssa myös mahdollisissa ongelmatilanteissa asioiden selvittäminen on helpompaa, nopeampaa ja edullisempaa kuin ulkomaisen kumppanin kanssa.

Kokeneena sopimusvalmistajana annamme näkemyksemme myös silloin, kun tuoteidea on kehitysvaiheessa. Näin ollen pääsemme liikkeelle myös silloin, kun alkutiedot eivät ole täydellisen kattavia, tai kun tuoteprosessisi tarvitsee vielä hiomista.

Lähellä toimivan kumppanin kanssa on myös helpompi sopia joustavista toimintatavoista ja nopeista muutoksista. Meillä Saloteamilla tuotannon nopeat muutokset tarkoittavat parhaimmillaan vain puolta tuntia, ja muutos saadaan vietyä tuotantoon. Muutokset onnistuvat sujuvasti nii tuotteeseen, valmistusprosessiin kuin kapasiteettiin liittyen.

Kävin paikan päällä Salossa tutustumassa jigien ensimmäiseen erään. Testauksen ja pienen 3D-päivityksen perusteella ratkaisusta tuli juuri sellainen, mitä etsimme. – Silla Tuovinen, Varjo Technologies.

Kustannusrakennettamme tehostaa avaimet käteen -toimintamme: tarjoamme saman katon alla sekä osavalmistuksen että kokoonpanon, sekä hoidamme tuotelähetykset haluamaasi paikkaan.

Myös lyhyemmät etäisyydet tehostavat tuotevalmistusta. Esittelemme mielellämme paikan päällä ensimmäisen erän tuotteita, joiden ominaisuudet voit tarkastaa omin silmin.

Lue seuraavaksi: Varjo Technologies valitsi kotimaisen kumppanin tuotteen valmistuksen kriittisiin vaiheisiin