Historiaa

Saloteamin tarinan alku ulottuu 80-luvun lopulle, jolloin Hannu Heinonen ja Tuomo Mäkinen perustivat yhdessä vuonna 1988 Salon Teotekniikka Oy:n.

 

25 vuotta aktiivista asiakaspalvelua

Kun elektroniikka-alan suuret yritykset 90-luvun alussa ryhtyivät hakemaan alihankkijoita kunnossapitoon, Hannu halusi kokeilla omia siipiään uudella tavalla perustamalla oman yrityksen. Vuosi oli 1991. Muualla Suomessa laskukausi loi synkkää ilmapiiriä yritysmaailmassa, mutta taantuma ei tuntunut Salon seudulla, jossa elektroniikkateollisuus eli nousukauttaan. Rohkeutta uuden aloittamiseen silti vaadittiin.

Muutoksissa mukana

Saloteamin toiminta alkoi kahden henkilön voimin ja työntekijöiden määrää kasvatettiin Saloteamissa maltillisella tahdilla. 90-luvun loppupuolella työt muuttuivat kunnossapidosta laitevalmistukseen, jolloin omaa toimintaa kehitettiin ja laajennettiin myös suunnittelupuolelle, komponenttivalmistukseen sekä laiteinvestointien kautta koneistukseen. Yrityksen alkuaikoina asiakaskunta oli pääsoin paikallisia yrityksiä, mutta ensimmäisiä toimituksia ja asennuksia tehtiin myös ulkomaille 90-luvun puolivälissä. Tämä oli merkittävä asia, sillä ne olivat ennen kaikkea osoitus luottamuksesta yritystä kohtaan.

Litteiden näyttöjen läpimurto aiheutti valtavan muutoksen Saloteamin toimintaan. Monitorivalmistus loppui Salossa ja kaikki projektit keskeytettiin välittömästi. Vaikka asiakaskunta mureni alta, yrityksellä oli käytössä koneet, laitteet ja osaavat henkilöt. Tarvittiin uskoa ja uudistumista uusien asiakkaiden ja töiden löytämiseksi. Tästä alkoi Saloteamin uusi sivu matkapuhelinteollisuuden parissa. Tuotteet olivat täysin toisenlaisia mitä aiemmin, mutta hyvällä palvelulla ja työn korkealla laadulla löytyi uusia asiakkaita.

Kasvua ja kansainvälistymistä

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli Saloteamille kasvun aikaa. Sitä vauhditti etenkin ulkomaan myynti. Viennin osuus toiminnasta oli näinä vuosina yli 70 % ja tuotteita toimitettiin ympäri maailmaa yli 20 maahan. Asiakkaina olivat niin tuotantolaitokset ja -tehtaat kuin tuotekehitysyksiköt. Saloteamista oli tullut kansainvälinen teknologiayritys.

Liiketoiminnan kasvaessa myös henkilökunta kasvoi 35 henkilöön ja tiloja laajennettiin vuonna 2007, jolloin toiminta siirtyi kokonaisuudessaan nykyiseen toimipisteeseen. Kasvun vuodet olivat vaativia monella tavalla. Henkilöstöltä vaadittiin ahkeruutta, yhteishenkeä ja kykyä venyä, jotta pystyttiin säilyttämään korkea laatu ja palvelutaso.

Matkapuhelinten maailmasta muualle

Saloteam oli lähes täysin sidoksissa matkapuhelinteollisuuteen 2000-luvun alkupuolella. Imu ja vauhti oli kova, kun maailmalla kännyköiden kysyntä kasvoi ja lisää tuotantokapasiteettia rakennettiin. Se vauhditti myös Saloteamin kasvua. Laitteisiin ja henkilöstöön investoitiin sekä tuotteita ja toimintaa kehitettiin kiinteässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Kapealla sektorilla toimiminen oli tehokasta, mutta se tiedostettiin ja tunnistettiin riskiksi. Pysähdys oli silti jälleen nopea, kun lähes koko toimialan valmistus siirtyi nopealla aikataululla Aasiaan. Markkinoilla voimakkaasti muuttuneet voimasuhteet eri valmistajien välillä muuttivat myös Saloteamin tilanteen jälleen kerran.

Kysynnän hiipuessa oli mietittävä ja avattava Saloteamin historiassa taas uusi lehti. Kun aikaisemmin toimittiin yhdellä toimialalla ja hyvin rajatulla asiakaskunnalla, nyt laajennettiin asiakaskuntaa rajusti ja lisättiin tarjontaa myös alihankintakoneistuksen puolelle. Näkyvyyteen, markkinointiin ja myyntiin oli panostettava huomattavasti enemmän uusien asiakkaiden löytämiseksi. Myyntityö alkoi vähitellen tuottaa tulosta ja tästäkin uudesta tilanteesta ja murroksesta selvittiin.

Valmiina uusiin haasteisiin

Saloteamin perustamisesta lähtien yritystä oli johtanut koko sen historian ajan Hannu. Vuonna 2013 oli kuitenkin aika uudistua myös tältä osin ja yrityksen päivittäinen vetovastuu siirtyi Juha Hänniselle Hannun jäädessä hallituksen puheenjohtajaksi.

2010-luku on ollut uudistumisen ja asiakaskunnan laajentamisen aikaa. Tänä päivänä Saloteam on edelleen asiakaslähtöinen yritys, joka toimii puhtaasti alihankkijana. Asiakaan ääni on tästä syystä erityisen tärkeässä merkityksessä. Nykyisin Saloteamin asiakaskunta muodostuu laajalta toimialalta kattaen niin elektroniikka-, valaisin-, lääke- ja autoteollisuutta kuin myös kone-ja laiterakentajia. Yrityksen henkilöstö on sitoutunutta ja valmiina uusiin haasteisiin.

Muutokset nykypäivänä tapahtuvat nopeasti. Sanotaan, että seuraavat 30 vuotta muuttavat maailmaa enemmän, mitä muutama sata vuotta ovat menneisyydessä tehneet. Saloteamin taustalla on vuosikymmenien työ, joka on rakentanut yrityksestä muuntautumiskykyisen ja palveluun keskittyneen alihankintayrityksen. Kuten historia osoittaa, muutokset eivät ole yritykselle vieraita, joten niitä pystytään tekemään myös jatkossa. Saloteamin tavoitteena on olla arvostettu ja menestyvä yhteistyökumppani kaikkina ajanjaksoina. Tähän tavoitteeseen vastataan kuuntelemalla asiakkaita herkällä korvalla ja seurataan ympärillä tapahtuvaa kehitystä.