Miten koneturvallisuus toteutuu vaativissa laiteratkaisuissa?

Miten varmistat, että koneiden käyttö ei aiheuta vaaratilanteita sen käyttäjälle? Koneturvallisuusvaatimusten noudattaminen on paras keino minimoida koneen käytöstä koituvia vaaratilanteita. 

Kun olet tekemässä uusia kone- ja laitehankintoja, olet varmasti kiinnostunut, kuinka niiden turvallisuus varmistetaan. Direktiivin ja standardien tunteminen ja tulkinta vaatii ammattilaisen näkemystä, minkä ohella laitteen käytettävyys tulee huomioida.

Meillä koneturvallisuus on sisäänrakennettu osa kaikkia laiteratkaisujamme. Vaikka et olisi koneturvallisuuden asiantuntija, voit luottaa siihen, että luovutamme laitteet sinulle turvallisuusvaatimusten mukaisina. 

Perehdytään seuraavaksi koneturvallisuuden lyhyeen oppimäärään ja siihen, miten me Saloteamilla toteutamme koneturvallisuutta tuotannon apulaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

Koneturvallisuusdirektiivi ohjaa laitteiden suunnittelua ja valmistusta

Koneturvallisuudesta puhuttaessa on syytä kerrata viralliset ohjeistukset.

EU:n konedirektiivi huolehtii siitä, että koneet luovutetaan sinulle vaatimusten mukaisina sekä käyttöturvallisina. Tällä suojataan ennen kaikkea niiden henkilöiden turvallisuutta, jotka työskentelevät koneiden ja laitteiden parissa.

Direktiivin vaatimuksia tarkennetaan puolestaan lukuisilla koneturvallisuusstandardeilla, jotka antavat detaljitason ohjeita.

Koneturvallisuusdirektiivin vaatimukset pähkinänkuoressa:

1) Koneessa tulee olla CE-merkintä sekä muut koneasetuksen vaatimat merkinnät.

2) Kone on suunniteltu vaatimusten mukaisesti.

3) Kone tulee luovuttaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden kera. Lisätietoja voi lukea Tukesin sivuilta.

Koneturvallisuus alkaa jo suunnitteluvaiheessa

Meillä koneturvallisuus on osa laitteiden valmistusprosessia – aina suunnittelusta laitteen luovutushetkeen saakka. Asiantuntijamme ovat perehtyneet koneturvallisuuden standardeihin, suunnitteluun ja sovelluksiin, jotta sinun ei tilaajana tarvitse tutkia standardien viidakkoa.

Virallisten ohjeistusten noudattaminen ei yksin tee laitteesta laadukasta, minkä vuoksi me panostamme myös laitteen käytettävyyteen ja ergonomiaan. Koneturvallisuutta voikin ajatella yhdistelmänä direktiivejä ja maalaisjärjellä tehtyjä käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. 

Jotta kone saa CE-merkinnän ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, teemme suunnittelu- ja valmistusvaiheessa testejä ja mittauksia, jotka todentavat turvallisuutta. 

Riskikartoitus on suunnittelun tärkeimpiä vaiheita. Siinä pisteytämme koneen käytöstä mahdollisesti syntyviä vaaratilanteita ja riskejä. Riskikartoituksen huomiot riippuvat suunniteltavasta laitteesta ja potentiaalisten vaarojen asteesta. Arvion perusteella toteutamme koneeseen ratkaisuja, jotka ehkäisevät vaaratilanteita.

Jos sinulla on standardin ohella muita vaatimuksia koneen turvallisuudelle, otamme myös ne huomioon laitteen valmistuksessa. Tyypillisesti asiakkaidemme omat standardit koskevat esimerkiksi melutasoa, joka halutaan lain vaatimuksia tiukemmaksi.

CE-merkintä on osoitus koneen käyttöturvallisuudesta.

Ennen kuin koneeseen saadaan CE-merkintä, tarvitaan useampi työvaihe:

1. Teemme riskikartoituksen.

2. Suunnittelemme ja valmistamme laitteen turvallisuusvaatimukset huomioiden.

3. Laadimme tekniset dokumentit. 

4. Suoritamme koneelle vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. 

5. Laadimme koneen käyttöohjeet. 

Kun lähetämme laitteen eteenpäin, seuraavaksi vastuu siirtyy ostajalle ja loppukäyttäjälle. Työnantajan tehtävä on huolehtia, että konetta käytetään turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti.

Lue myös: Suunnittelutyöllä on ratkaiseva rooli laadukkaassa laitevalmistuksessa

Koneturvallisuutta käytännössä: Esimerkkejä toteutuksista

Riskiarvion perusteella toteutamme koneisiimme ratkaisuja, joissa yhdistyy sekä laitteen käytettävyys että turvallisuus. Myös väärinkäytön minimointi on tärkeä osa koneturvallisuutta, jolloin suunnittelun ja käyttö-ohjeiden rooli korostuvat. 

Lisäksi on tärkeää varmistaa, että laite on käyttöturvallinen myös silloin, jos siihen tulee yllättävä ulkopuolinen vaurio tai esimerkiksi komponentti rikkoutuu. Tällöinkin koneen alasajon tulee onnistua hallitusti ja turvallisesti.

Riskit ja ratkaisut 

Muutamia esimerkkejä ratkaisuista, joilla parannamme käyttöturvallisuutta ja minimoimme vaaratilanteet laitetoimituksissamme.

– Puristumis/leikkaantumisvaara. Toteutamme koneeseen erilaisia mekaanisia suojauksia, jotka ehkäisevät esimerkiksi sormien puristumista.

Mekaaninen suoja, joka peittää käyttäjälle vaaralliset kohdat:


Ergonomian huomiointi. Toistuvat liikeradat ja manuaalinen työ laitteiden parissa voi aiheuttaa ergonomisia haasteita. Toteutamme laitteisiimme erilaisia ratkaisuja, jotka huomioivat ergonomiset työskentelyolosuhteet mahdollisimman pitkälle.

Lue myös: Miten ratkaisumme tukevat työergonomiaa kokoonpano- ja testaustyössä?

Haju-, pöly- ja kemikaalihaitat. Esimerkiksi imuriratkaisut ja suodattimet vähentävät laitteen käytöstä syntyvää haju- tai pölyaltistusta. Nesteiden ja muiden kemikaalien roiskumiselta voidaan suojautua mm. mekaanisten suojausten, oikeiden komponenttivalintojen sekä tilojen hyvän ilmanvaihdon avulla. Tietenkin myös koneen käyttäjän hyvä suojavarustus on tarpeen. 

Sormien tai vaatteiden kiinnijääminen liikkuviin rakenteisiin. Esimerkiksi hätä-seis-painikkeet, koteloinnit sekä suojarakenteet ehkäisevät vaaratilanteita. 

Sähköiskut ja jännite. Valmistamme laitteet aina sähköturvallisesti. Suojaamme laiteratkaisut mm. ylivirralta, ylikuormitukselta sekä suoralta että epäsuoralta sähköiskulta.

Sähkökaappi koneturvallisuus
Lukittava sähkökaappi ja sähköiskuvaara-merkki.

Meluhaitat. Moni kone pitää käydessään ääntä, jonka minimointi lisää työn mielekkyyttä. Melutasoon voimme vaikuttaa osittain komponenttivalinnoilla, mutta myös lisäerityksillä.  Tyypillisesti toteutamme laitteen yhteyteen eristysratkaisuja, jotka vaimentavat koneen äänitasoa. 

– Kuuma, kylmä. Kuten meluhaittojen minimoinnissa, eristykset suojaavat myös äärimmäisiltä lämpötilan altistuksilta. Myös varoitus- ja suojakilpien käyttö ehkäisee kuumien pintojen koskettamista.

Kuuman pinnan varoitusmerkki

Vaara-alueen hallinta ja rajaus. Turvallisuus koskee myös koneeseen liitettäviä lisäosa, suoja-aitoja, kulkuaukkoja tai portteja. Esimerkiksi aidat, sähköiset valoverhot ja viimeisenä keinona kyltit ehkäisevät käyttäjän kulkua vaara-alueelle. Myös kaksinkäsinlaukaisin ehkäisee vaaratilanteita, kun vaara-aluetta ei voida rajata mekaanisesti tai valoverholla.

Valoverho avoimen aukon suojana
Kaksikäsilaukaisin
Kaksikäsilaukaisin

Lue myös: Mikä ratkaisee tuotannon apulaitteiden laadun?

Yhteenveto koneturvallisuudesta

  • Suunnittelemme ja valmistamme kaikki laitteet konedirektiivin mukaisesti. 
  • Huomioimme myös asiakkaidemme omat vaatimukset direktiivien ohella.
  • Panostamme ergonomisiin ratkaisuihin, jotta laitteiden käyttö ei aiheuta turhaa kuormitusta niitä käyttäville ihmisille.

Haluatko kuulla lisää turvallisista koneratkaisuista? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Lue lisää, miten tuotannon apulaitteemme ratkaisevat yrityksesi tarpeita.